27.06.2024

IV Program Emisji Obligacji

Pobierz plik:

Prospekt

 

Dokumenty zabezpieczeń:

Umowa poręczenia

Oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji

 

Ostateczne Warunki Emisji:

Ostateczne Warunki Emisji P2024A

 

Dokumenty wniesione do prospektu przez odniesienie

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. (wraz ze stanowiącą jego integralną część informacją dodatkową) opublikowane na stronie internetowej Emitenta i dostępne (i) w oryginalnym formacie .xml pod linkiem: https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2024/01/2022-Olivia-Fin-Sp.-z-o.o.-SKA-sprawozdanie-roczne-XML.xml_.zip, a (ii) w poglądowym formacie .pdf pod linkiem: https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2024/05/Sprawozdanie-Finansowe-za-rok-2022-Olivia-FIN-Sp.z-o.o.-SKA_XML.pdf (sprawozdanie finansowe) i https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2024/05/Informacja-dodatkowa-za-rok-2022-Olivia-FIN-Sp.z-o.o.-SKA.pdf (informacja dodatkowa)

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod linkiem: https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2023/12/2022-OliviaFin-opinia-bieglego-rewidenta.pdf

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. (wraz ze stanowiącą jego integralną część informacją dodatkową), obejmujące korektę jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.,  opublikowane na stronie internetowej Emitenta i dostępne (i) w oryginalnym formacie .xml pod linkiem: https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2024/05/2024_05_17_12_23_30_OLIVIA-FIN_1__v1_2-2.zip, a (ii) w poglądowym formacie .pdf pod linkiem: https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2024/05/SF-na-dzien%CC%81-31.12.2023-FIN-Sp.z-o.o.-SKA_format-XML-2.pdf (sprawozdanie finansowe) i https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2024/05/Informacja-dodatkowa-za-rok-2023-FIN-Sp.z-o.o.-SKA-2.pdf (informacja dodatkowa)

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod linkiem: https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2024/05/S-GGA-2023-sig-opinia-audyt-Olivia-Fin-Sp.-z-o.o.-SKA-2023-2.pdf

Tłumaczenie przysięgłe na język polski raportu rocznego Poręczyciela obejmującego m.in. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Poręczyciela za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. opublikowany na stronie internetowej Emitenta pod linkiem: https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2023/12/SF-Tonsa-NV-za-2022.pdf

Tłumaczenie przysięgłe na język polski sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Poręczyciela za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod linkiem: https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2023/12/Raport-Audytora-do-SF-Tonsa-NV-za-2022.pdf

Tłumaczenie przysięgłe na język polski raportu rocznego Poręczyciela obejmującego m.in. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Poręczyciela za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. opublikowany na stronie internetowej Emitenta pod linkiem: https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2024/06/TONSA-consolidated-FS-2023-wersja-polska-tlumaczenie.pdf

Tłumaczenie przysięgłe na język polski sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Poręczyciela za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod linkiem: https://www.oliviacentre.com/wp-content/uploads/2024/06/auditor-s-report-Tonsa-FY23-Final_plT.pdf