ESG

ESG (Environmental, Social and Governance) w Olivii Centre

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu to też czynniki związane z ochroną środowiska, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. Jesteśmy odpowiedzialni. Rozumiemy, jak ważne jest, aby nasz wpływ w sferach ESG był tak pozytywny i zrównoważony, jak tylko to możliwe.

Bierzemy pod uwagę środowisko, społeczeństwo i sposób, w jaki zarządzamy naszą organizacją, włączając te obszary do naszych strategii biznesowych. Oprócz ograniczania wszelkich negatywnych skutków, staramy się wykorzystywać naszą możliwość kontaktu z ponad 12 000 Rezydentów centrum, aby podnosić świadomość i promować pozytywne zachowania.

Regularnie weryfikujemy nasze zaangażowanie w ESG.

E – środowisko (enviromental)

Jak nasza działalność wpływa na środowisko naturalne? Czy możemy zmniejszyć nasz ślad węglowy? Czy możemy pozytywnie wpłynąć na użytkowników naszego centrum?

S – społeczna odpowiedzialność (social)

Jak wchodzimy w interakcję z naszymi licznymi interesariuszami? Czy zapewniamy najlepsze przestrzenie dla naszego zespołu, Rezydentów i naszych Gości? Czy zapewniamy komfortowe miejsce pracy, które poprawia samopoczucie użytkowników? Czy mamy pozytywny wpływ na lokalną społeczność?

G – ład korporacyjny (governance)

Jak zarządzamy naszą organizacją? Czy jesteśmy odpowiedzialni i transparentni?

Eko Olivia

  • Naszym celem jest, aby do 2025 r. co najmniej 50% energii elektrycznej zużywanej w naszym centrum pochodziło ze źródeł odnawialnych.
  • Mieszkańcy dzielą się ze sobą najlepszymi praktykami i inspirującymi przykładami zielonych kampanii i inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Dedykowany zespół zapewniający efektywne i innowacyjne wykorzystanie energii elektrycznej i wody w centrum.

Olivia dla ludzi

  • Jesteśmy pierwszym na świecie centrum biurowym, które uzyskało najwyższe noty w programie certyfikacji Well Health and Safety, w każdej możliwej kategorii.
  • Każdego roku w Olivii odbywają się setki wydarzeń, które rozwijają, budują relacje i wspierają rozwój zawodowy nie tylko Rezydentów Olivii.
  • Hashtagiem #RazemMożemyWięcej (Together We Can Do More) oznaczyliśmy szeroką gamę inicjatyw wspomagających lokalne inicjatywy.
  • Przeciwdziałając pandemii COVID, udostępniliśmy samodzielne jednostki testowe dla pobliskiego szpitala i uniwersytetu; sfinansowaliśmy tysiące posiłków dla pracowników medycznych; sprzęt medyczny, w tym respirator oraz środki ochrony indywidualnej dla personelu szpitalnego.

Właściwe zarządzanie

Podstawowe zasady związane z ochroną środowiska, wartościami społecznymi i ładem korporacyjnym przestrzegane są w całej naszej organizacji. Powołaliśmy także Komitet ESG do zarządzania i nadzorowania wszystkich kwestii ESG.