Environment | Social | Governance - nasza odpowiedzialność

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest posiadanie solidnych i odpornych na czynniki zewnętrzne ram ESG, dlatego w tym roku kontynuujemy wdrażanie planów zrównoważonego rozwoju. Pozwoli nam to lepiej zarządzać naszą organizacją i w sposób bardziej odpowiedzialny kierować strategią dalszego rozwoju.

Maciej Grabski, Prezes Zarządu

 

 

Dbałość o kwestie związane z ochroną środowiska, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego od lat jest częścią naszej strategii i realizowanych przez nas projektów na rynku nieruchomości. ESG to skrót, który oznacza czynniki pozafinansowe, pomagające firmom raportować swoje działania związane z kwestiami:

 

Biorąc pod uwagę oczekiwania Interesariuszy oraz naszą potrzebę działania w zgodzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, przygotowaliśmy nasz raport zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania GRI (Global Reporting Initative) oraz wytycznymi odnośnie do ujawnień klimatycznych TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

 

 

Rok 2021 był drugim najlepszym rokiem w historii Grupy. Podpisaliśmy umowy najmu na 36 tysięcy m2, w tym na 18 tysięcy m2 nowo objętej powierzchni i 10 tysięcy m2 zajętych przez nowe firmy. Podobnie, jak w latach poprzednich najwięcej było przedłużeń umów. To dla nas niezwykle ważne, zwłaszcza w czasie pandemii. Dzięki temu wiemy, że wciąż jesteśmy atrakcyjni dla naszych Rezydentów, którzy rozwijają się właśnie tutaj i to z nami planują swoją przyszłość.

 

Staraliśmy się w minionym roku stworzyć wiele okazji do tego, by zrealizować nasze kluczowe cele, poświęcając szczególną uwagę kwestiom społecznym i środowiskowym. 

 

 

Największym sukcesem jest uzyskanie przez Olivię najwyższej noty w programie certyfikacji WELL w każdej analizowanej kategorii – jako pierwsze centrum biurowe na świecie. Pozostałe osiągnięcia prezentujemy w niniejszym raporcie, który jest podsumowaniem wszystkich naszych aktywności na rzecz Interesariuszy w 2021 roku. Życzymy inspirującej i przyjemnej lektury.