To już V edycja Oliwskiego
Budżetu Sąsiedzkiego!

Oliwski Budżet Sąsiedzki to program zainicjowany przez Olivię Centre, wspierający inicjatywy społeczne mieszkańców Oliwy i Przymorza Małego.
W 2024 roku już po raz piąty pomożemy Sąsiadom w realizacji projektów służących obu dzielnicom.
Zobacz wyniki poprzednich edycji: 2020, 2021, 2022, 2023
Dofinansowanie w ramach programu uzyskują projekty realizowane na terenie dzielnic, najczęściej
przez samych mieszkańców, a ich wyboru dokonują lokalni społecznicy,
aktywiści, radni miejscy i dzielnicowi, którzy doskonale znają potrzeby społeczności.
Pula środków pieniężnych przeznaczonych na dofinansowane projektów V edycji Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego wyniesie

18 tysięcy złotych

Fundatorami nagród są Olivia Centre oraz
Radny Miasta z terenu Oliwy, Andrzej Stelmasiewicz.
W poprzednich edycjach udało nam się dofinansować różnorodne obszary aktywności lokalnej,
ale na tym nie poprzestajemy. Razem tworzymy trwałą i ważną platformę
rozwoju bliskich nam miejsc, gdzie mieszkamy i pracujemy.

Zgłoś swój projekt do Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego do 7 września 2024 r.
Wypełnij formularz.
Masz czas do dnia 7 września 2024 roku.