Kodeks | Postępowania | Olivii

Olivia Centre jest zaangażowana w przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, w szczególności standardów zbieżnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz uniwersalnymi zasadami United Nations Global Compact.

Nasz Kodeks Postępowania został przygotowany nie tylko dla wskazania oraz podkreślenia wyznawanych przez nas wartości lecz również po to, by stanowić wyraźną wskazówkę dla wszystkich współpracujących i chcących z nami współpracować podmiotów. To zbiór zasad, które są odzwierciedleniem stosowanych przez nas praktyk, a które skupione są na czterech głównych obszarach, reprezentujących oczekiwania ogólne, biznesowe, społeczne oraz środowiskowe.

Jako świadoma organizacja oczekujemy od wszystkich współpracujących przestrzegania co najmniej takich zasad, jak te zawarte w poniższym dokumencie. Przy wyborze partnerów biznesowych kierujemy się między innymi tym, czy określone w naszym Kodeksie wartości są przez nich podzielane, wdrożone i przestrzegane, zastrzegając sobie prawo do weryfikacji powyższego.

Kodeks Postępowania Olivii Centre jest skierowany do naszych pracowników i współpracowników oraz wszystkich podmiotów, które są lub będą powiązanie z Olivią Centre stosunkiem prawnym lub faktycznym; do Rezydentów, wykonawców, kontrahentów, klientów, dostawców, usługodawców czy kapitałodawców.

Ilekroć w Kodeks Postępowania mówimy o przepisach prawa, rozumiemy przez to przepisy aktualnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kraju prowadzenia działalności Olivii Centre.

 

Poznaj Kodeks Postępowania Olivii Centre.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz Kodeks Postępowania