Rusza III edycja Oliwskiego
Budżetu Sąsiedzkiego!

Oliwski Budżet Sąsiedzki to program zainicjowany przez Olivię
Centre, wspierający inicjatywy społeczne mieszkańców Oliwy.
Dofinansowanie w ramach programu uzyskują projekty realizowane na terenie dzielnicy, najczęściej
przez samych mieszkańców, a ich wyboru dokonują lokalni społecznicy,
aktywiści, radni miejscy i dzielnicowi, którzy doskonale znają potrzeby społeczności.
Pula środków pieniężnych przeznaczonych na dofinansowane projektów wyniesie

18 tysięcy złotych

12 tysięcy przeznaczyła Olivia Centre,
a 6 tysięcy Radny Miasta z terenu Oliwy, Andrzej Stelmasiewicz.
W poprzednich edycjach udało nam się dofinansować różnorodne obszary aktywności lokalnej,
ale na tym nie poprzestajemy. Razem tworzymy trwałą i ważną dla oliwian platformę
rozwoju miejsca, w którym wszyscy żyjemy i pracujemy.

Zgłoś swój projekt do Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego!
Wypełnij formularz.
Masz czas do dnia 31 sierpnia 2022 roku.