20.09.2023

Wspieramy Pomorski Zespół ds. Kobiet i akcję Różowa Skrzyneczka

Czy wiecie, że przy Zarządzie Województwa Pomorskiego działa Pomorski Zespół ds. Kobiet? Ten organ doradczo-konsultacyjny, któremu przewodniczy Jolanta Szydłowska, Prezeska Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, został powołany do życia w 2021 r. Jego utworzenie wiąże się z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, zakładającej promowanie równości i włączenia społecznego wszystkich mieszkańców regionu bez względu na płeć, rasę, religię, światopogląd i inne czynniki.

 

Najważniejszym zadaniem Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet jest podnoszenie świadomości społecznej nt. równego traktowania kobiet w zakresie pracy, płacy i awansu zawodowego. PZdsK monitoruje i analizuje potrzeby związane z wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet. Co ważne, zespół analizuje aktywność organizacji, samorządów i innych podmiotów w zakresie praktyk równościowych. Opracowuje kompleksowe informacje o sytuacji w regionie w zakresie równości praw kobiet i mężczyzn, określa bariery do pokonania, rekomenduje systemy promowania praktyk i polityk równościowych w tym zakresie. Ponadto, praca zespołu polega na nawiązywaniu współpracy i wymianie dobrych praktyk z innymi ciałami i instytucjami prowadzącymi podobną aktywność.  Więcej o Zespole ds. Kobiet… 

 

W maju br. zespół przekazał Zarządowi Województwa Pomorskiego spis spraw i obszarów o istotnym znaczeniu dla kobiet i równości kobiet i mężczyzn. Dokument o nazwie „Ściąga dla Kobiet” stanowi listę spraw o kluczowym znaczeniu dla lepszego życia, bezpieczeństwa i zdrowia kobiet oraz dla zrównania praw kobiet i mężczyzn.

 

W czerwcu 2023 zespół przedstawił władzom samorządowym rekomendacje dotyczące działań mających na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu menstruacyjnemu. Swoje stanowisko skierował też do pomorskich firm i instytucji, wpierając w ten sposób m.in. koleżanki i kolegów z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zachęcamy Was, naszych Rezydentów do włączenia się w prostą, ale jakże ważną inicjatywę, znaną już szerzej jako „Różowa skrzyneczka”. 

 

Pierwsza taka skrzynka pojawiła się we Wrocławiu pod koniec 2019 roku w tamtejszym Centrum Praw Kobiet. Dzisiaj są one już w całej Polsce, wciąż jednak jest ich zbyt mało. Różowe skrzyneczki wypełnione podpaskami i tamponami to konkretna pomoc kobietom w tym aspekcie ich fizjologii, o którym jeszcze dzisiaj mówi się półgębkiem albo nie mówi wcale. W Trójmieście jest ich w tej chwili co najmniej kilkadziesiąt i wciąż pojawiają się kolejne. Gdańsk – w ramach współpracy z UNICEF – pozyskał ponad tysiąc różowych skrzyneczek, które widać już w szkołach czy organizacjach pozarządowych. Znajdziecie je w centrach pomocowych, klubach czy kawiarniach, w bibliotekach, szpitalach, przychodniach, muzeach (np. w Gdyni).  Sprawdź mapę różowych skrzynek…

 

Czas, byśmy sprawdzili, czy mamy je też w swoich firmach oraz biurach! Warto zaangażować się w tę akcję, bowiem jak podają pierwsze w Polsce raporty dot. m.in. ubóstwa menstruacyjnego, przygotowywane na zlecenie Kulczyk Foundation:

  • co piątej Polce zdarza się nie mieć pieniędzy na zakup środków higienicznych niezbędnych przy menstruacji,
  • prawie 40 proc.  kobiet z uboższych domów musiało zrezygnować z zakupu środków higienicznych na rzecz innych wydatków,
  • niemal 60 proc. uczennic musiało prosić kogoś o zakup tamponów lub podpasek z powodu braku własnych,
  • 21 proc. musiało wyjść ze szkoły/ uczelni po środki higieniczne,
  • natomiast 10 proc., z powodu braku tamponów czy podpasek, zostało w domu.

Zamów skrzyneczkę

 

Pobierz:

Raport z badania opinii na temat dostępu do środków menstruacyjnych w szkołach

Menstruacja – raport z badania jakościowo-ilościowego

Ubóstwo menstruacyjne: czym jest i jak z nim walczyć? Międzynarodowy raport

Stanowiska Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.