21.11.2022

Olivia Centre opublikowała swój pierwszy raport ESG

Gdyby rynek nieruchomości na wzór młodzieżowego „słowa roku” tworzył swój ranking najgorętszych tematów 2021 to Enviromental, Social and Corporate Governance, czyli ESG byłoby pojęciem plasującym się w ścisłej czołówce. Mimo, że odmieniane jest przez wszystkie przypadki w czasie każdej branżowej konferencji i w licznych publikacjach związanych z rynkiem nieruchomości, to jedynie 33% przedstawicieli rynku opracowuje raporty określające ich dobre praktyki z zakresu zarządzania polityką ekologiczną i społeczną, a tylko 11% firm udostępnia je szerokiemu gronu odbiorców. W tym wąskim gronie właśnie znalazła się Olivia Centre, która opublikowała swoje pierwsze podsumowanie inicjatyw wpisujących się w politykę ESG.

 

Olivia Centre jest największym centrum biznesowym w północnej Polsce i jednym z największych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. W jej skład wchodzi 9 budynków zlokalizowanych w samym sercu trójmiejskiej aglomeracji. W ostatnich miesiącach w Olivii rozwijane były projekty skupiające się na czterech kluczowych obszarach, które pozwoliły skutecznie realizować założoną strategię rozwoju. Obszary te to: zrównoważony rozwój i środowisko, komunikacja i działania na rzecz interesariuszy, koncentracja na społeczności lokalnej oraz bezpieczeństwo. Przygotowany przez nas raport doskonale wpisuje się w prowadzoną od lat politykę całej Grupy Tonsa (właściciela Olivii Centre), opierającą się nie tylko na maksymalizacji zwrotu, ale również na koncentracji na korzyściach społecznych oraz dbałości o środowisko naturalne.

 

 

Ekologia

– Mamy świadomość odpowiedzialności spoczywającej na naszych barkach względem regionu, kraju i ekologicznej planety w perspektywie sektora, który ma znaczący wpływ na kształtowanie trendów i dobrych praktyk na rynku. – mówi Agata Kwapisiewicz, ESG Officer Olivia Centre. – Wiemy, że proces budowania nowych nieruchomości oraz ich wieloletnie utrzymywanie ma ogromne znaczenie dla klimatu. To znaczenie zostało podkreślone między innymi w raporcie “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” autorstwa ThinkCo z 2021 roku, według którego sektor budownictwa odpowiada globalnie za około 30% emisji gazów cieplarnianych oraz zużywa około 40% energii. Dlatego stawianie człowieka i środowiska w centrum myślenia o nieruchomościach jest naszym najważniejszym zadaniem.

 

Z tego między innymi powodu rok 2021 ogłoszono w Olivii mianem Roku Ekologii, w czasie którego uruchomiono liczne ekologiczne inicjatywy. U podstaw każdej decyzji leżały dbałość o zrównoważony rozwój, pozytywna ocena wpływu działania firmy na środowisko naturalne, ukierunkowanie na minimalizację śladu węglowego. I tak np. wszystkie biurowce Olivii spełniają surowe wymagania określone przez systemy certyfikacji budynków BREEAM oraz WELL. Każde z podjętych działań ma się ponadto przyczynić do osiągnięcia ambitnego celu, by do końca 2025 roku 50% energii elektrycznej zużywanej w Olivii Centre pochodziło ze źródeł odnawialnych. Zaangażowanie się Grupy Tonsa w redukcję śladu węglowego związane jest też ze skoncentrowaniem się na współpracy z lokalnymi partnerami biznesowymi, którzy stanowią aż 99% kooperantów Olivii. Analiza dotychczasowych działań pozwoliła również na zmianę polityki w zakresie przetwarzania odpadów. W efekcie tego aż o 26% zredukowano ilości odpadów z grupy metali i tworzyw sztucznych, a o 24% – odpadów resztkowych. O 16% zwiększyła się natomiast ilość przekazywanego do recyklingu szkła. Jako pierwsze centrum biurowe w Polsce wdrożyliśmyTork PaperCircle – innowacyjną usługę recyklingu zużytych papierowych ręczników. Ten rodzaj gospodarki odpadami ma ważny wymiar. Dzięki jego wdrożeniu ograniczenie zużycia CO2 wytwarzanego w związku z produkcją papieru sięga 40%. Teraz dokładnie 100% ręczników trafia do recyklingu i może zostać ponownie użyte.

 

Interesariusze

Olivia od lat realizuje szereg projektów, dzięki którym można ją uznać za lidera w zakresie zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej. Wdrażane przez nas rozwiązania już na etapie planowania są analizowane pod kątem oczekiwań i potrzeb różnych grup interesariuszy. Oparte są na partycypacji społecznej i nierzadko realizowane z udziałem mieszkańców Gdańska, w tym dzielnicy Oliwa.

 

– Staramy się też opowiadać o dzielnicy w interesujący, niestandardowy sposób, promując Oliwę i przybliżając jej historię. W serii autorskich filmów pt. „Oliwa Jakiej Nie Znacie” pokazaliśmy oliwskie miejsca niezwykłe oraz nietuzinkowych ludzi, którzy tworzą klimat i historię tego miejsca. – mówi Bogusław Wieczorek, pełnomocnik Zarządu Olivia Centre. – Z myślą o prężnym rozwoju dzielnicy dofinansowaliśmy lokalne inicjatywy w ramach Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego. W jego ramach sfinansowaliśmy Świąteczny Festyn w Oliwie, Oliwską Stację Rekreację, zajęcia ruchowe dla osób dotkniętych chorobą Parkinsona i wiele innych ważnych inicjatyw.

 

Współpracujemy z licznymi organizacjami na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz optymalnego rozwoju nowoczesnych miast. Są wśród nich Pracodawcy Pomorza, Miasto Gdańsk czy Politechnika Gdańska. Wśród wspólnych inicjatyw warto wymienić choćby naukowy projekt CRUNCH. Olivia Centre realizuje go (pod egidą Politechniki Gdańskiej) w międzynarodowym konsorcjum. Prezentacja projektu odbyła się na biennale w Wenecji.

 

W Olivii funkcjonuje grupa Społecznik, realizująca szereg społecznych inicjatyw lokalnych. W jej ramach zorganizowana została np. zbiórka komputerów i laptopów dla dzieci z pomorskich szkół, aby zapewnić możliwość nauki zdalnej w czasie pandemii Covid-19 i przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu dzieci, które wcześniej nie miały komputerów. Wraz z Caritas Archidiecezji Gdańskiej członkowie grupy Społecznik zadbali o osoby starsze, przekazując im m.in. żywność i wielkanocne paczki. Olivia przez cały czas pandemii finansowała i dostarczała odzież ochronną i obiady pracownikom dwóch gdańskich szpitali. Społeczność Olivii to aktywna, zintegrowana grupa, która stanowi nie tylko wyróżnik rynkowy gdańskiego obiektu, ale niejednokrotnie uznawana jest przez rezydentów za istotny czynnik wpływający na satysfakcję i poczucie spełnienia ich pracowników.

 

Szereg projektów realizowanych w Olivii ma swoje źródło w społeczności rezydentów, która jest częścią procesu decyzyjnego w sprawie rozwiązań przygotowywanych na terenie centrum. Najważniejszym efektem tej współpracy jest oddanie do użytku Olivii Garden. To egzotyczny ogród o powierzchni 740 m2 i wysokości 9 metrów, z antresolą o powierzchni ponad 100 m2. Garden został obsadzony 4 tysiącami roślin reprezentującymi ponad 150 gatunków. W 2021 r. zdobył nagrodę w konkursie CIJ Awards Poland, w kategorii Best Interior/Exterior Design, a w 2022 roku European Property Award. Celem projektu było stworzenie przestrzeni, dzięki której można się zrelaksować, wyciszyć i odbudować wewnętrzną harmonię, co wśród tak wielkiej liczby zachwycających roślin, sięgających nawet 11 metrów, jest niezwykle przyjemne. Przestrzeń Olivii Garden dopełniła koncept nowoczesnego centrum, otwartego dla pracowników i mieszkańców Trójmiasta, w którym potrzeby interesariuszy traktowane są priorytetowo.

 

Olivia wciąż jest rozwijana jest w duchu wielofunkcyjnego i przyjaznego centrum. Poza powierzchniami biurowymi dostępnych jest tu szereg usług, m.in.: centrum medyczne, apteka, fryzjer, przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, 8 restauracji i kawiarni, egzotyczny ogród, piekarnia czy klub fitness. Na szczycie najwyższego budynku, Olivia Star, znajduje się uwielbiany przez mieszkańców i turystów ogólnodostępny punkt widokowy, restauracje prowadzone przez Paco Pereza – zdobywcę 5 gwiazdek Michelin oraz centrum eventowo-konferencyjne. To czyni z niej miejsce przyjazne i dostępne dla całej społeczności lokalnej i międzynarodowej.

 

Bezpieczeństwo

Zaprezentowany raport obejmuje również sprawozdanie z kroków podjętych na rzecz bezpieczeństwa rezydentów i gości centrum. Dział, sprawujący pieczę nad zapewnieniem bezpieczeństwa obiektu składa się w 75% procentach z certyfikowanych ratowników medycznych, a wszyscy pracownicy i współpracownicy Olivii zostali przeszkoleni w zakresie BHP i pierwszej pomocy medycznej. Uzyskany w 2021 roku i potwierdzony rok później certyfikat WELL Health & Safety Rating potwierdził, że Olivia Centre jest najbezpieczniejszym miejscem do pracy na świecie ponieważ we wszystkich 25 analizowanych kategoriach Olivia w 100% spełniła wszystkie kryteria certyfikacji. Żadne inne centrum biznesowe na świecie nie wspięło się na taki poziom bezpieczeństwa. Taki wynik, to dowód najwyższej jakości świadczonych usług i wdrażanych rozwiązań. Unikalnym wdrożonym przez nas rozwiązaniem jest jonizacja powietrza. Proces ten stosowany jest w najbardziej prestiżowych obiektach śiata, do których należy m.in. Biały Dom, Uniwersytet Harvarda czy Pałac Prezydencki w Abu Dhabi.

 

– Byliśmy i jesteśmy świadomi potrzeby budowania i utrzymywania naszych budynków w sposób zrównoważony. – podkreśla Maciej Grabski, inwestor Olivia Centre. –Wiemy, że nieodpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naturalnych i energii jest kosztowne etycznie, finansowo oraz ekologicznie. W nadchodzącym roku zamierzamy rozwijać ten obszar, stawiając na ewolucję naszych celów i zadań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, które powszechnie dzieli się na trzy sfery – środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny, tworzące razem ESG. Priorytetem z zakresu ESG jest dalsza strukturyzacja i systematyzacja naszych działań pod kątem zrównoważonego rozwoju, a wyzwaniem na najbliższych 5 lat jest utrzymanie statusu Olivii Centre jako bezpiecznego, zdrowego oraz przyjaznego środowiska pracy i spędzania czasu wolnego, niezależnie od zmian wpływających na życie zawodowe ludzi na całym świecie. Wszystkie nasze działania są prowadzone z poszanowaniem przepisów prawa oraz zgodnie z obecnymi w biznesie trendami i kierunkami, które również i my wyznaczamy. Jesteśmy integralną częścią Trójmiasta i wnosimy znaczący wkład w regionalny biznes i gospodarkę. Olivia przyciąga inwestycje oraz zapewnia miejsca pracy. Ale nie tylko. Organizuje też liczne wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe i oferuje inne, aktywne formy spędzania czasu wolnego. Celem raportu jest umożliwienie podmiotom zainteresowanym przegląd naszego wpływu na lokalną gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.

 

Metodologia

Raport powstał w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania GRI i wytyczne dla ujawnień klimatycznych TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

 

– Tonsa opracowała go pomimo faktu, że nie jest zobligowana do przygotowania raportu niefinansowego, jednak biorąc pod uwagę oczekiwania interesariuszy oraz zmiany legislacyjne, w tym dyrektywę CSRD, już teraz zdecydowała się przygotować raport zrównoważonego rozwoju. U podstaw tej decyzji leży chęć prowadzenia otwartej komunikacji z naszymi interesariuszami oraz wskazaniu istotnych aspektów związanych ze środowiskiem. Natomiast zastosowanie obiektywnych norm i wytycznych pozwoli na ich porównanie się z rynkiem  – mówi Bogusław Wieczorek.

 

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.