06.12.2016

Szkolenie Rödl & Partner. „Zamknięcie roku podatkowego”

Z przyjemnością informujemy, że nasz Rezydent, firma Rödl & Partner 14 grudnia w Olivia Sky Club organizuje szkolenie pt. „Zamknięcie roku”.

Koniec roku to czas dla przedsiębiorców niezwykle intensywny. Firmy przygotowują się m.in. do zamknięcia roku finansowego. Jest to rozciągnięty w czasie intensywny proces, na który składa się szereg elementów. Do zadań firmy należy przede wszystkim:

  • przeprowadzenie inwentaryzacji,
  • ustalenie wysokości koniecznych odpisów i rezerw,
  • dokonanie wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego.

W trakcie szkolenia omówione zostaną terminy i budzące wątpliwości, problematyczne kwestie rachunkowo-podatkowe związane z zamknięciem roku podatkowego.

Prowadzący:

Małgorzata Guzińska-Błońska, biegły rewident, Associate Partner
Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W roku 2003 została członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W latach 2009-2015 była wizytatorem polskiej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Z Rödl & Partner związana jest od 2001 roku. Małgorzata Guzińska-Błońska pełni funkcję kierownika działu audytu w biurze w Gdańsku, gdzie zajmuje się badaniem jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym spółek publicznych), przekształcaniem sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na MSSF/MSR, US GAAP czy zgodnie z niemieckim prawem bilansowym (HGB). Jej specjalizacją są skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Monika Spotowska, adwokat, doradca podatkowy
Adwokat, doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Nauk Prawniczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych „Międzynarodowe strategie podatkowe” na SGH. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatków dochodowych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii transgranicznego zatrudniania pracowników oraz optymalizacją obciążeń podatkowych. W kręgu jej zainteresowań znajdują się także zagadnienia związane z inwestycjami w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Współautorka publikacji książkowych pod tytułem „Praca cudzoziemców w Polsce”, „Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej” oraz ”Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania”. Autorka wielu publikacji o tematyce prawno-podatkowej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 Olivia Sky Club.

Koszt uczestnictwa wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. Dla klientów Rödl & Partner oraz członków AHK, SPCC, „Pracodawców Pomorza” i Kaszubskiego Związku Pracodawców, a także rezydentów OBC koszt uczestnictwa wynosi 100 zł + 23% VAT.

Zgłoszenia do dnia 9 grudnia  można przesyłać mailowo na adres: marta.sikorska-kierst@roedl.pro

Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie potwierdzenia mailem o zarejestrowaniu uczestnika.

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.