03.04.2023

Społeczność w miejscu pracy. Olivia Centre publikuje ważne wnioski z badań

Rewolucja na rynku pracy – wnioski z badań przeprowadzonych w największym w Polsce centrum mixed-use.

Olivia Centre przeprowadziła badania, których celem była weryfikacja opinii rezydentów na temat dostępnych tu udogodnień i świadczonych usług, ocena odbywających się w Olivii wydarzeń oraz wskazanie najważniejszych potrzeb pracowników firm Olivii. Badanie objęło osoby przebywające na co dzień w biurach Olivii, pracujących w trybie „home office” oraz hybrydowo. Wyniki stanowią interesujący zasób wiedzy o tym, jak budowanie społeczności i tworzenie inicjatyw dedykowanych najemcom przekłada się na satysfakcję z pracy oraz ocenę biura i jego lokalizacji w konkretnym obiekcie.

Podstawą przeprowadzenia badań był wciąż ewoluujący rynek pracy, który po okresie lockdown’ów, pracy zdalnej i hybrydowej uległ przeobrażeniu w stopniu bezprecedensowym. Wyniki badań potwierdzają całkowitą zmianę sytuacji na rynku pracy. 64% ankietowanych uzależnia termin przyjścia do biura od harmonogramu dodatkowych aktywności, jakie czekają na nich w Olivii Centre. Uczestniczenie w życiu społeczności i poczucie bycia jej częścią utrzymuje się na podobnym poziomie niezależnie od wybieranej formy pracy – hybrydowej czy stacjonarnej.

32 % badanych potwierdziło, że pracę w biurze wybiera w dni, w których mają na terenie centrum możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Tego rodzaju reguły jeszcze trzy lata temu byłyby nie do pomyślenia. Dowodzi to olbrzymiej rewolucji, jaką przechodzi rynek biur w Polsce i na świecie. Wnioski nasuwają się same: właściciele centrów biznesowych muszą inicjować ciekawe projekty, żeby zapewniać swoim najemcom bodźce do pracy w biurze. Nie bez powodu na terenie Olivii działa aż 8 klubów rozwijania pasji, wśród których są: śpiew, fotografia, pielęgnacja roślin, siatkówka i żeglarstwo.

Jako czynniki wpływające na wybór wydarzenia i przynależność do klubu ankietowani wymieniali dobrego prowadzącego, atmosferę w grupie i cykliczność spotkań. Co również warte podkreślenia ważny jest przykład team liderów i ich zaangażowanie. W Olivii uczestnictwo w eventach deklaruje ponad 70% z nich, a ankietowani podkreślili, że dla nich rola lidera jest jedną z podstaw wyboru klubu, do którego będą chcieli przynależeć.

 

Dodatkowym kontekstem rewolucji na rynku pracy jest wejście na rynek pracy przedstawicieli pokolenia Z, którego wartości zasadniczo różnią się od oczekiwań wcześniejszych pokoleń, a zarazem wpływają na kształtowanie się oczekiwań pracowników reprezentujących także wcześniejsze generacje. Wszystko to wpływa na zmianę podejścia pracowników do pracy, a zatem i potrzebę monitorowania zmian oczekiwań i satysfakcji z miejsca pracy. Można uznać, że uzyskane w ankiecie odpowiedzi respondentów największego w Polsce centrum mix-use, oferującego ponad 175 tys. m.kw. powierzchni użytkowej stanowią unikalną wiedzę na temat kierunku preferowanych przez pracowników zmian.

W badaniu przeprowadzonym pod koniec 2022 roku wzięło udział 517 osób. Najważniejszy wniosek płynący z wyników badań potwierdza zasadność rozwijania infrastruktury towarzyszącej i realizowania inicjatyw w obrębie centrum biznesowego. Wydarzenia i kluby stanowią istotną wartość dodaną do najmowanej powierzchni biurowej. Co warte podkreślenia, realizacja tych dodatkowych udogodnień ma sens w przypadku, gdy podstawowe warunki są spełnione: pracownik ma łatwy dojazd do pracy, a miejsce pracy spełnia najwyższe standardy biurowe.

Olivia Centre od początku istnienia rozwija się w kierunku wielofunkcyjnego centrum, w którym życie nie zamiera po godzinie 17, jak to ma miejsce w standardowych centrach biznesowych. Po latach realizacji projektów animujących społeczność stała się jednym z najważniejszych trójmiejskich centrów wydarzeń, w których wachlarz możliwości znacznie przerasta oczekiwania, jakie można by stawiać centrum biznesowemu. W Olivii dostępnych jest 12 restauracji, ogólnodostępny egzotyczny ogród Olivia Garden, w którym dla gości przygotowano 3,5 tyś roślin sięgających nawet 11 metrów wysokości, reprezentujących ponad 400 gatunków i pochodzących z 5 kontynentów oraz centra eventowo-konferencyjne mogące w sumie pomieścić nawet 1000 osób. Miesięcznie odbywa się tu ponad 140 wydarzeń, a miniony rok Olivia zamknęła liczbą 1680 wydarzeń, wśród których były szkolenia, wydarzenia sportowe, a także przedstawienia teatralne i koncerty takich gwiazd jak Leszek Możdżer, Krzysztof Zalewski czy Krystyna Janda.

– Jak wiele centrów biznesowych, uważnie przyglądamy się nowym sposobom i częstotliwości korzystania z biur. – podkreśla Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre.  Dla nas wyjątkowo satysfakcjonujący jest fakt, że odsetek osób przychodzących do biura w Olivii jest znacznie wyższy od innych biurowców w Polsce. Pracowaliśmy na to na długo przed pandemią, animując społeczność Olivii i stale wzbogacając ofertę sportową, kulturalną czy społeczną. Osiągnęliśmy w tym obszarze sukces i chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami z innymi. Nie oznacza to przy tym, że wciąż nie mamy obszarów wymagających poprawy. Niestety, co pokrywa się z badaniami ogólnospołecznymi, w aktywnościach stosunkowo rzadziej uczestniczą ludzie młodzi, do 25 roku życia. Tymczasem skorzystanie z oferty – poznanie innych osób, nawiązanie przyjaźni, samorealizacja – powodują, że jej ocena wzrasta nawet o 40%. Wnioski z naszych badań korespondują z wyzwaniami, przed jakimi stoją zespoły HR w ostatnich latach. Oferta centrum biznesowego, w którym posiadamy biuro, może być zatem znaczącym uzupełnieniem listy benefitów oferowanych przez samego pracodawcę. A nasze wyniki pokazują, że to po prostu działa.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.