20.03.2017

Seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości”

Zapraszamy na seminarium pt. „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości”, które odbędzie się 22 marca br. (środa) na dziedzińcu Fahrenheita w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku, w godz. 10- 16.

Podczas seminarium podejmiemy próbę zdefiniowania pojęcia wartości niematerialnych, daleko szerszego dziś niż patenty czy prawa autorskie. Zdaniem wybitnych postaci świata nauk ekonomicznych oraz praktyków zarządzania, zrozumienie tego zagadnienia może być kluczem do adekwatnej oceny stanu firmy, jej zasobów i potencjału oraz – co najważniejsze – do jej dalszego rozwoju.

W dyskusji o wartościach niematerialnych w biznesie zabiorą głos m.in. prof. dr hab. Jerzy Hausner – inicjator Open Eyes Economy oraz koncepcji Firmy Idei, a wcześniej b. wicepremier i b. członek Rady Polityki Pieniężnej, dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej oraz dr hab. Maciej Barczewski z Uniwersytetu Gdańskiego. Część naukową moderować będzie Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.

W części dotyczącej spojrzenia praktyków udział wezmą m.in. Zuzanna Skalska – analityk trendów ds. designu, innowacji i biznesu, dr Aneta Chybicka – psycholog, coach i dyrektor Instytutu Miasta, Rafał Stepnowski – wiceprezes Boeing Digital Aviation, Maciej Grabski – Prezes Olivia Business Center , Jolanta Łykowska – dyrektor finansowy Oceanic,  Szczepan Kniter – Prezes Trefla, dr Marcin Pęksyk, specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aktywów niematerialnych. Tę część poprowadzi Ewa Sowińska, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i członek Rady Programowej Open Eyes Economy.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Rejestracja dostępna na stronie.

Wydarzenie jest częścią przygotowań do drugiej edycji międzynarodowego kongresu Ekonomii Wartości –  Open Eyes Economy Summit 2017, który odbędzie się 14-15 listopada 2017 roku w ICE Kraków.

Program seminarium

Organizatorami tego wydarzenia są: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Studia MBA Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdański Klub Biznesu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Patronat nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej, a patronat honorowy sprawuje Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Współorganizatorzy: Centrum Edukacji KIBR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Eskadra.

Organizację wydarzenia wsparli: CURVER, CRIST, DDS Poland, ESO Audit, Farm Frites, HK Finance, Jeppesen a Boeing Company, Olivia Business Centre, SEVENET.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.