06.04.2017

Olivia Business Centre partnerem Pomorskiego Gryfu Gospodarczego – pomorscy liderzy przedsiębiorczości powalczą o nagrodę

Konkurs o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy organizowany jest od 2000 r. Olivia Business Centre jest partnerem tegorocznej edycji wydarzenia, zachęcając przedsiębiorców do udziału w tej, jakże szczytnej, rywalizacji. Statuetkę Gryfa przyznają organizacje samorządu gospodarczego i Marszałek Województwa Pomorskiego. Gryf promuje przedsiębiorczość i aktywność gospodarczą przedsiębiorstw regionu. Laureaci są prezentowani jako firmy, które w sposób szczególny wpływają na rozwój gospodarczy województwa – są rekomendowani do ogólnopolskich nagród i wyróżnień. Konkurs włącza przedsiębiorców do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, inicjując pozytywne współzawodnictwo i promując korzystny wizerunek gospodarczy województwa.

Firmy mogą startować w czterech kategoriach:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudniające poniżej 10 pracowników,
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudniające od 10 do 49 pracowników,
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
 • Duże przedsiębiorstwo – zatrudniające powyżej 250 pracowników. 

Laureaci konkursu otrzymają statuetkę Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy 2017. Kapituła przyznaje także wyróżnienia w każdej kategorii konkursowej. Zarówno laureaci, jak i firmy wyróżnione, mają prawo używać logo i określenie: Laureat/Wyróżnienie Konkursu Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy 2017. Media i instytucje patronujące konkursowi przyznają jednemu z finalistów honorową statuetkę Nagrody Pomorskiej Gryfa Medialnego.

Kapituła ma prawo wyboru spośród 3 firm wskazanych przez komisję konkursową przedsiębiorstw, które otrzymają statuetkę specjalną Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy 2017 w kategoriach:

 • Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2017 – ocenie podlegają m.in. wdrożone w przedsiębiorstwie innowacyjne rozwiązania, w szczególności wypracowane we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. Jednym z kryteriów przyznania nagrody specjalnej będą działania zwiększające skalę współpracy pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw z zespołami badawczymi, gdzie celem jest komercjalizacja wyników badań przez wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek;
 • Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2017 za projekt (przedsięwzięcie) zrealizowane na terenie województwa pomorskiego w 2016 r. Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie firm, które w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie pomorskim. Oceniane są działania realizowane w obszarach zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju społeczności lokalnych i etycznych praktyk w biznesie. 

Uczestnictwo i zgłoszenia konkursowe

Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać uczestnictwo w konkursie bezpośrednio lub pośrednio – poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców. Firmy muszą mieć zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Uczestnicy konkursu zobowiązani są oświadczyć, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, a także dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa.

Zgłoszenia można składać do 10 kwietnia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego):

 • w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres e-mailowy: PRP@pomorskie.eu
 • w formie papierowej do Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości
 • osobiście: w siedzibie Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP, przy Długim Targu 1-7 (sekretariat, III piętro, pokój nr 48),
 • lub drogą pocztową na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  Departament Rozwoju Gospodarczego
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk

 

Pomorski Gryf Gospodarczy

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.