25.08.2015

Obszar Metropolitalny konsultuje strategię

24 sierpnia w Olivia Business Centre rozpoczęły się konsultację społeczne Strategii 2030, które potrwają do końca września br. Konsultacje prowadzone są online i wspierane przez internetową grę strategiczną „My w 2030”. Ponadto, w każdym z powiatów Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot odbędą się spotkania konsultacyjno-informacyjne. Konsultacje rozpoczęło inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej OMG-G-S, które otworzył Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska. Przewodniczącym Rady został Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.Rada Programowa OMG-G-S będzie czuwać nad realizacją Strategii 2030, a w jej skład wchodzą przedstawiciele: największych uczelni publicznych metropolii, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, biznesu oraz mediów. 

Wizja rozwoju OM Gdańsk – Gdynia – SopotZgodnie z zaproponowaną w projekcie dokumentu wizją, OMG-G-S ma być w 2030 roku innowacyjną, zrównoważoną i konkurencyjną metropolią XXI wieku. Celem Strategii 2030 jest stworzenie mechanizmów mających umacniać koordynację działań, współpracę międzysektorową oraz uzyskiwanie kompromisowych rozwiązań dla lepszego rozwoju każdego z partnerów OM.Dzięki współpracy zaangażowanych partnerów, Obszar Metropolitarny do 2030 roku ma być m. in. :

 1.Trzecim centrum gospodarczym kraju,

2.Obszar zamieszkały przez 1,5 miliona mieszkańców,

3.Metropolią atrakcyjną dla przyjezdnych, w tym obcokrajowców,

4.Metropolią ze skoordynowanym systemem planowania przestrzennego,

5.Krajowym liderem w zakresie wykorzystania mobilności aktywnej i rozwiązań multimodalnych,

6.Największym nadbałtyckim zespołem portowym i węzłem logistycznym,

7.Największym w basenie morza bałtyckiego centrum czasu wolnego i turystyki,

8.Najważniejszym w Polsce miejscem dialogu społecznego.

 Cele strategiczne i obszary współpracyStrategia wskazuje trzy główne cele strategiczne, a w każdym z nich priorytetowe obszary współpracy.Pierwszym celem strategicznym jest rozwój społeczny, który obejmuje edukację oraz szeroko rozumiane sprawy mieszkańców. W celach tematycznych znalazły się takie założenia jak rozwój i poprawa jakości edukacji, wsparcie dla rodzin i ograniczenie odpływu migracyjnego, poprawa dostępności i jakości usług publicznych.Kolejnym celem strategicznym jest kreowanie innowacyjnej i aktywnej gospodarki, a działania, które będzie obejmować to promocja i inwestycje oraz innowacyjność i przedsiębiorczość. Zadanie ma być zrealizowane poprzez wsparcie metropolitarnego rynku pracy, rozwoju turystyki i przemysłów czasu wolnego oraz wspieranie lokalnych przedsiębiorstw na rynku globalnym.Ostatni cel strategiczny, „zrównoważona przestrzeń” , obejmuje rozwój transportu, koordynację planowania przestrzennego oraz ochronę środowiska poprzez takie działania jak usprawnienie zarządzania transportem publicznym, tworzenie stref przemysłowo – usługowych, rozwój energetyki odnawialnej oraz podnoszenia efektywności energetycznej.Strategia OM 2030 dla mieszkańcówDokument Strategii 2030 będzie dostępny na stronie www.metropoliagdansk.pl, gdzie znajdzie się kontakt do przesyłania uwag.Od dziś pod adresem http://myw2030.metropoliagdansk.pl jest dostępna gra strategiczna, dzięki której będzie można poznać mechanizmy zarządzania metropolią i wskazać kierunki jej rozwoju.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.