08.03.2023

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zaprasza na warsztaty, które pozwolą odmienić kluczowe miejsce w Gdańsku

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zaprasza na Warsztaty z Mentorem – VIII edycję Stypendium Praktyka, w czasie których architekci pracować będą nad rozwiązaniami dla przestrzeni na połączeniu Alei Grunwaldzkiej i ul. Bażyńskiego, gdzie krzyżują się środowisko biznesowe i społeczność akademicka, a miejsce to codziennie przemierzają dziesiątki tysięcy mieszkańców Trójmiasta. Efektem warsztatów będą propozycje zagospodarowania przestrzeni przed legendarną gdańską ikoną architektury – Halą Olivia.

 

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do warsztatów, które odbędą się w Gdańsku w dniach 1-2 kwietnia 2023 r. Stypendium PRAKTYKA to trzyetapowy program, którego celem jest znalezienie najciekawszych pomysłów na poprawę jakości przestrzeni publicznej. W pierwszym etapie jury z nadesłanych portfolio wybierze do 18 osób, które zakwalifikuje do uczestnictwa w stacjonarnych, weekendowych „Warsztatach z Mentorem”. Warsztaty odbędą się pod kierunkiem mentora prof. Piotra Lorensa, Architekta Gdańska, pracownika Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej; oraz prof. Lucyny Nyki z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej; prof. Rainera Mahlamäki prezydenta Fińskiego Stowarzyszenia Architektów (SAFA) i Grzegorza Kidybińskiego z Olivii Centre – partnera projektu. Warsztaty poprowadzą: dr Iza Burda (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), arch. Jan Rubel (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, pracownia Kuryłowicz & Associates) oraz prof. Ewa Kuryłowicz (Przewodnicząca Rady Fundacji, pracownia Kuryłowicz & Associates).

 

W drugim etapie trzy najlepsze, opracowane na warsztatach rozwiązania (indywidualne bądź zespołowe), zostaną nagrodzone miesięcznymi stypendiami w wysokości po 2 tys. zł na przekształcenie pomysłu w koncepcję architektoniczną. Następnie, z trzech projektów wybranych do finału, Jury wybierze zwycięski projekt, który – w oparciu o stypendium w wysokości 10 tys. zł – będzie doskonalony przez 4 miesiące w ramach trzeciego etapu programu. Ostatnią fazą warsztatów będzie publiczna prezentacja koncepcji jesienią 2023 r. w Gdańsku. Zgłoszenia do konkursu oceniać będzie Jury w składzie: Jakub Wacławek, Dorota Szlachcic, Aleksandra Wasilkowska, Mirosław Nizio, Maciej Frąckowiak i Agnieszka Olędzka. W kolejnych etapach konkursu sędziowie ci będą dodatkowo współpracować przy ocenie prac konkursowych z prowadzącymi Warsztaty.

 

Celem programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza jest wspieranie twórczości młodych, kreatywnych i poszukujących architektów, umacnianie w nich postawy odpowiedzialności za ład architektoniczno-urbanistyczny, podejmowanie prób rozpoznawania współczesnych problemów przestrzeni publicznej oraz wypracowywania odważnych i uwzględniających potrzeby społeczności lokalnych rozwiązań tych problemów. Prof. Ewa Kuryłowicz:Możliwość wpłynięcia na obraz tego fragmentu Gdańska, jak i szansa transformacji przylegającego do niego terenu w element żywej tkanki, jest unikatowa. Istnieje bowiem paląca potrzeba scalenia przestrzeni w tym rejonie. Projekty młodych umysłów i serc powinny zatem nieść idee, które przyciągną inwestorów i innych użytkowników. Miasto to nie tylko forma przestrzenna, ale przede wszystkim warunki życia ludzi, płynność ruchu, mobilność, współpraca z przyrodą. A jako że warunkiem sukcesu na końcu długiego procesu poprawy stanu życia w mieście jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy, częścią opracowań warsztatowych będą elementy grafiki perswazyjnej, która może zmotywować wszystkich do zaangażowania się w poczuciu sprawczości. Czeka nas fascynująca praca w jednym z piękniejszych miejsc w Polsce”.

 

– Przedmiotem warsztatów jest przestrzeń, która ma olbrzymi, jednak wciąż niewykorzystany potencjał. – mówi Bogusław Wieczorek z Olivii Centre. – W nowym centrum metropolii krzyżują się drogi użytkowników hubów biznesowych, kampusu Uniwersytetu Gdańskiego i największych gdańskich osiedli. Ikoną wieńczącą analizowany plac jest symboliczna i majestatyczna bryła Hali Olivii, autorstwa prof. Stanisława Kusia, Macieja Krasińskiego i prof. inż. arch. Macieja Gintowta, która w ubiegłym roku świętowała 50-lecie swojego istnienia. Liczymy na kreatywność zespołów projektowych, którzy pod okiem największych autorytetów mają otwarte pole do zagospodarowania i zaplanowania rozwiązań wokół tak ważnego i ciekawego miejsca. Wierzymy, że propozycje doprowadzą do rozwiązań korzystnych dla wszystkich interesariuszy, a wkrótce po tym doczekamy się ich realizacji.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.