Olivia CentreRelacje inwestorskieRaporty bieżące2023EBI 7_2023 Skonsolidowany raport roczny Tonsa Commercial REI N.V. za rok 2022