12.07.2023

Drugi raport ESG Olivii Centre!

Kolejny raz opublikowaliśmy raport ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance). Jeśli jeszcze go nie widziałeś, polecamy!

Rok 2022 był pełen wydarzeń, które wpłynęły na codzienne funkcjonowanie wielu obszarów biznesu. Rosyjska napaść na Ukrainę, trwające konsekwencje pandemii, spowolnienie gospodarcze na świecie i postępujące zmiany klimatyczne spowodowały konieczność odpowiedzialnego dostosowania biznesu do przemian, przy uwzględnieniu ram prawnych i wymagań rynku. Raport ESG Grupy Tonsa – właściciela Olivii Centre – jest podsumowaniem działań z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz wypełniania zobowiązań wobec społeczności i środowiska w 2022 roku.  

 

 

 

Odpowiedzialne budownictwo  

W marcu 2022 roku budynki Olivia Centre odnowiły certyfikaty WELL Health-Safety Rating z największą możliwą do zdobycia liczbą punktów. Jest to powtórzenie osiągnięcia z roku poprzedniego, kiedy Olivia osiągnęła taki wynik jako pierwsza inwestycja na świecie. Certyfikacja WELL HSR to oparta na danych, niezależnie weryfikowana przez jednostkę certyfikującą ocena budynków, skupiająca się na analizie zasad operacyjnych, standardów użytkowania i konserwacji. Dodatkowo, w 2022 roku Olivia Star otrzymała certyfikat końcowy BREEAM w fazie powykonawczej, uwzględniającej aranżacje powierzchni najmu (Fully Fitted) z oceną Excellent.  

 

Zdajemy sobie sprawę, że nasze działania wpływają na środowisko, w którym funkcjonujemy, dlatego bierzemy za nie odpowiedzialność na każdym etapie inwestycji. Wszystkie nasze budynki są projektowane i budowane według najwyższych standardów jakościowych i środowiskowych, co potwierdzają ich wysokie noty w wielokryterialnej certyfikacji budynkowej. Stawiamy sobie jednak wyższe wymagania. Dzięki licznym modernizacjom i odpowiedzialnym decyzjom operacyjnym optymalizujemy nasz wpływ na środowisko i ludzi. W ubiegłym roku zmniejszyliśmy zużycie wody aż o 33% w porównaniu z rokiem bazowym, a intensywność emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1. i 2. spadła aż o 21%.  Dodatkowo, wdrożenie programu Tork Paper Circle pozwoliło nam na relatywne zmniejszenie emisji w zakresie 3. o 3 040 kg CO2. – mówi Agata Kwapisiewicz, ESG Officer w Olivii Centre.  

 

Stabilny biznes, zaangażowana społeczność  

Olivia Centre pomaga rozwijać lokalny biznes i gospodarkę, przyciągając kolejne inwestycje w regionie oraz umożliwiając tworzenie nowych miejsc pracy. Centrum także aktywnie wspiera działania lokalnej społeczności, związanej z dzielnicą Oliwa, między innymi poprzez wspomaganie prac modernizacyjnych na terenie dzielnicy, organizowanie aktywności dla dzieci i seniorów czy udzielanie wsparcia okolicznym szkołom.  

 

Pomimo wielu wyzwań, rok 2022 zakończył się dla Olivii rekordowymi wynikami w zakresie wynajmu powierzchni biurowej (92% wynajętej powierzchni najmu na koniec 2022 roku) i przyciągnęliśmy Rezydentów reprezentujących nowe, nieobecne dotychczas u nas branże.  

 

Szczególnym wyrazem zaangażowania społeczności skupionej wokół centrum biznesowego były działania, które nastąpiły już w kilka godzin po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rezydenci Olivia Centre, przy pełnym wsparciu i zaangażowaniu zespołu centrum, byli gotowi nieść pomoc poszkodowanym sąsiadom. Olivia włączyła się także w systemową pomoc, udostępniając parterowy lokal na „sklep bezkosztowy” Take&Go, prowadzony przez Up Foundation na zlecenie Miasta Gdańska. Był to jeden z trzech miejskich punktów dystrybucji darów gromadzonych przez samorząd i podległe mu instytucje.   

 

Prócz oficjalnych działań podejmowanych organizacyjnie, wiele osób miało potrzebę realizacji dodatkowych, osobistych inicjatyw w zakresie niesienia pomocy. O szczegółach tych działań także traktuje raport ESG za rok 2022.   

 

Spontaniczna, ale skuteczna aktywność społeczności związanej z Olivią Centre po raz kolejny uświadomiła nam, jak ważne są działania budujące poczucie przynależności i sprawczości. – dodaje Maciej Olszewski, na co dzień koordynujący inicjatywy społeczności Olivii.  

 

Co dalej ?

Sprawozdanie przygotowane przez Olivię Centre zawiera podsumowanie wszystkiego, co najistotniejsze z punktu widzenia inwestycji odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie. To kompendium wiedzy o działalności centrum w 2022 roku, a także zobowiązanie nas do osiągania dalszych postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju.  

 

Naszym priorytetem na następne lata jest utrzymanie statusu Olivii Centre jako komfortowej przestrzeni pracy oraz centrum biznesu, odpoczynku, kultury i zaangażowania społecznego. W szczególności odnosi się to do odpowiedzialności za dotychczasowe realizacje oraz stawianie sobie coraz wyższych wymagań w obszarze planowanych inwestycji, także przez odpowiadanie na potrzeby poszczególnych interesariuszy i szerokie partnerstwa z instytucjami naukowymi wszystkich szczebli, społecznością lokalną i instytucjami otoczenia biznesu – podsumowuje Bogusław Wieczorek, pełnomocnik Zarządu ds. Public Relations.   

 

Nieustannie zamierzamy wprowadzać działania mające na celu zdrowie, bezpieczeństwo i komfort ludzi. Chcemy także pozostać na dobrej drodze do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy cykliczną analizę portfela nieruchomości wykorzystując narzędzie CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor), która – wraz z przeprowadzoną analizą ryzyk klimatycznych zgodnie z wytycznymi TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) – pozwoliła nam na wypracowanie optymalnej ścieżki dekarbonizacyjnej. Dzięki niej wyznaczyliśmy sobie kolejne cele klimatyczne, które zaprezentowaliśmy w raporcie. – dodaje Agata Kwapisiewicz.  

 

Metodologia  

Opracowaliśmy nasz Raport ESG pomimo faktu, że nie jesteśmy do tego zobligowani. U podstaw tej decyzji leży przede wszystkim chęć prowadzenia otwartej komunikacji z naszymi interesariuszami oraz wskazania istotnych aspektów związanych z dbałością o otoczenie, na które niewątpliwie mamy ogromny wpływ. Jesteśmy także świadomi tego, że zmiany legislacyjne, w tym dyrektywa CSRD, już niedługo znacząco wpłynie na oczekiwania naszych Interesariuszy. Dlatego już teraz dostarczamy im informacji, których niedługo będą potrzebować, a zastosowanie najpopularniejszych międzynarodowych standardów raportowania GRI (Global Reporting Initiative) pozwoli im na łatwe odnalezienie wymaganych danych i porównanie ich z rynkiem. Ponadto, z uwagi na nasze członkostwo w UNGC, raport nawiązuje do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals). – podsumowuje Agata Kwapisiewicz.  

 

Raport pl

Raport en 

  

 

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.