Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy „Sercem z Ukrainą”

Kiedy?
Data: 24.02.2023
Czas: 17:00
Gdzie?
Budynek: Star
lobby Olivii Star
Cena
bezpłatne - dla rezydentów
bezpłatne - dla nierezydentów

Zespół Olivia Centre zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy „Sercem z Ukrainą”, które odbędzie się 24 lutego, o godz. 17:00 w lobby budynku Olivia Star.

 

Dokładnie 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się napaść Rosji na Ukrainę. Ten mroźny poranek na zawsze zapisze się na kartach historii. Choć ukraińska zima trwa już rok, nadzieja na wiosnę nie gaśnie w sercach narodu Ukrainy i wszystkich jej sojuszników. Bohaterskie czyny żołnierzy, solidarność społeczeństwa, heroiczne działania ukraińskich władz są każdego dnia na ustach ludzi na całym świecie. Od pierwszych chwil wojny Polacy z zaangażowaniem włączyli się w pomoc ludności ukraińskiej: przyjmowali uchodźców do swoich domów, dzieląc się wszystkim, co mieli. Także społeczność naszego centrum pomagała i dalej pomaga ofiarom wojny: począwszy od zbiórek finansowych, a skończywszy na wsparciu emocjonalnym i organizacyjnym. Każdego dnia rosyjskiej agresji wyświetlamy serce w narodowych barwach Ukrainy na budynku Olivia Star. Teraz chcemy kolejny raz wyrazić solidarność z tymi, którzy doświadczają dramatu wojny.

 

W 365 dniu wojny w Ukrainie prezentujemy wybrane fotografie Leonida Shevchuka. W zaprezentowanych pracach na pierwszy plan wysuwają się ludzkie emocje. Na zdjęciach nie widać scen walki, ani rannych żołnierzy. Artysta pokazuje, że mimo rozgrywającego się wokół wojennego dramatu, życie toczy się dalej „normalnie”, choć przecież w towarzystwie niepokoju o następny dzień.

 

O Autorze: Leonid Shevchuk, urodzony w 1967 r. Fotograf z wykształcenia i zamiłowania. Autor zdjęć publikowanych od lat w ukraińskiej prasie internetowej i drukowanej. Jego prace wielokrotnie wygrywały konkurs fotograficzny gazety Den. Od ponad 20 lat prowadzi grupę fotograficzną dla młodych mieszkańców Żytomierza. Zorganizował wiele osobistych wystaw fotograficznych zarówno na Ukrainie, jak i za granicą – prace Shevchuka można było zobaczyć we Francji, Szwajcarii, Niemczech i Włoszech. Od kilku lat w Centrum Młodzieży Rady Europy w Strasburgu można oglądać ekspozycję fotografa, zatytułowaną „Przeciw nienawiści”.

 

 

 

Команда Центру „Олівія” запрошує на офіційне відкриття виставки „Серцем з Україною”, яке відбудеться 24 лютого о 17:00 у холі будівлі Olivia Star.

 

Саме 24 лютого 2022 року розпочався напад Росії на Україну. Той морозний ранок назавжди буде вписаний в сторінки історії. Хоча українська зима триває вже рік, надія на весну не згасає в серцях українського народу та всіх його союзників. Героїчні вчинки воїнів, солідарність народу, героїчні дії української влади щодня на вустах людей по всьому світу. З перших хвилин війни поляки були віддані справі допомоги українському народу: вони приймали біженців у своїх домівках, ділилися всім, що мали. Громада нашого центру також допомагала і продовжує допомагати жертвам війни: від фінансових зборів до емоційної та організаційної підтримки. Кожного дня російської агресії ми вивішуємо на будівлі „Зірки Олівії” серце в національних кольорах України. Зараз ми хочемо ще раз висловити нашу солідарність з тими, хто переживає драму війни.

 

На 365-й день війни в Україні ми представляємо вибрані фотографії Леоніда Шевчука. У представлених роботах на перший план виходять людські емоції. На світлинах немає батальних сцен чи поранених солдатів. Художник показує, що, незважаючи на військову драму, яка розгортається навколо нас, життя триває „у звичайному режимі”, хоча і супроводжується тривогою за наступний день.

 

Про автора: Леонід Шевчук, 1967 року народження. Фотограф за освітою і пристрастю. Автор фотографій, що роками публікуються в українській онлайн та друкованій пресі. Його роботи неодноразово перемагали у фотоконкурсі газети „День”. Понад 20 років веде фотогурток для юних житомирян. Організував багато персональних фотовиставок як в Україні, так і за кордоном – роботи Шевчука бачили у Франції, Швейцарії, Німеччині та Італії. Протягом останніх кількох років у Молодіжному центрі Ради Європи у Страсбурзі проходила виставка робіт фотографа під назвою „Проти ненависті”.

Maks. liczba uczestników
Organizator
Olivia Centre
Osoba kontaktowa
Dział Komunikacji Olivii
E-mail: komunikacja@oliviacentre.com
Wyjście
Stojaki na rowery
Myjnia samochodowa
Restauracje
Przedszkole
Wejście
Stojaki na hulajnogi
Pralnia
Kawiarnie
Szkoła
Parkingi
Kasy parkingowe
Medicover
Olivia Garden
Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z newsami.