„Umowy w obrocie gospodarczym – jak zabezpieczyć interesy firmy” – szkolenie

Kiedy?
Data: 25.04.2024
Czas: 10:00
Gdzie?
Olivia Six
ARP
Cena
799.5 zł - dla rezydentów
799.5 zł - dla nierezydentów

Szkolenie skierowane jest do pracodawców (właścicieli) i pracowników kadry zarządzającej (managerów) reprezentujących sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż, pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za kontakty handlowe oraz  sporządzanie treści i zawieranie umów z kontrahentami oraz  do osób, które chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę z zakresu zawierania umów w obrocie gospodarczym. 

 

Zakres tematyczny:

W ramach szkolenia omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  1. Umowa w obrocie gospodarczym – definicja;
  2. Rodzaje umów – podział podstawowy;
  3. Weryfikacja kontrahenta umowy;
  4. Zasady zawierania umów;
  5. Forma oraz konstrukcja prawna umowy – kluczowe zagadnienia;
  6. a) reprezentacja stron przy zawieraniu umów,
  7. b) struktura umowy,
  8. c) klauzule umowne;
  9. Zmiana i zakończenie stosunku umownego;
  10.    Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – skutki prawne.

 

 

 

ZAPISZ SIĘ

Maks. liczba uczestników
Organizator
Agencja Rozwoju Pomorza
Osoba kontaktowa
Agencja Rozwoju Pomorza
E-mail: szkolenia@arp.gda.pl
Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z newsami.