Praktycznie o sygnalistach – krok po kroku | 20.06

Kiedy?
Data: 20.06.2024
Czas: 09:00
Gdzie?
Olivia Six
Agencja Rozwoju Pomorza
Cena
1200 zł - dla rezydentów
1200 zł - dla nierezydentów

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, które zostało zaprojektowane z myślą o przedsiębiorcach pragnących efektywnie wdrożyć nowe wymogi, budować transparentne, etyczne i bezpieczne środowisko pracy, a także dostrzegają szansę w whistleblowingu na doskonalenie swoich struktur.

 

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników i współpracowników działów compliance, działów prawnych i zasobów ludzkich lub osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur oraz ochroną danych osobowych, a także dla każdego, dla kogo temat sygnalistów wydaje się interesujący.

W odniesieniu do procedury zgłoszeń wewnętrznych – do jej wdrożenia zobowiązani będą przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 osób zatrudnionych (wykonujących pracę zarobkową jako liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym umowy B2B), o ile nie zatrudniają podwykonawców).

Próg zatrudnienia nie ma zastosowania do podmiotów wykonujące działalność w zakresie usług, produktów oraz rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwu transportu i ochrony środowiska.

 

Metoda szkolenia: 

wykład interaktywny, analiza przypadków, dyskusje, ćwiczenia praktyczne.

Termin: 20 czerwca 2024, godz. 9:00-16:00 

Miejsce: Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, bud. Olivia Six, XII piętro

Cena: 1200,00 zł netto / 1476,00 zł brutto 

 

Prowadzące:

r.pr. Maria Witos-Malinowska i r.pr. Joanna Masiak – doświadczone specjalistki ds. compliance, prawa pracy, ochrony sygnalistów, audytorki systemów zarządzania według norm ISO.

Prawniczki, które cechuje praktyczne podejście oraz umiejętność łączenia inter- i intradyscyplinarnej wiedzy z obszaru compliance. Specjalizują się w budowaniu skutecznych procedur whistleblowingowych w przedsiębiorstwach, dobierając odpowiednie kanały zgłoszeń i skuteczne narzędzia sprzyjające efektywności wdrażanych rozwiązań. 

 

ZGŁASZAM SIĘ 

Maks. liczba uczestników
Organizator
Agencja Rozwoju Pomorza
Osoba kontaktowa
Agencja Rozwoju Pomorza
E-mail: sekretariat@arp.gda.pl
Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z newsami.