12.01.2017

Zdobądź pieniądze na rozwój swojego przedsiębiorstwa

Agencja Rozwoju Pomorza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski należy składać od 1 lutego do 15 marca 2017. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to ponad 66 milionów złotych.

Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (budynek Olivia Six), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są określone w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Typy projektów na które przeznaczone jest dofinansowanie

Inwestycje w przedsiębiorstwach służące:

  • poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji, 
  • poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
  • redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,

i polegające na: 

  • budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),
  • unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
  • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

 

Więcej informacji na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

Regulamin konkursu

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.