21.11.2019

Zapraszamy! Zapiszcie swoją sztafetę do Pucharu Rezydentów Star Challenge

Zapraszamy serdecznie! Zapiszcie Państwo swoją sztafetę
do Pucharu Rezydentów Star Challenge.

DLACZEGO WARTO? BO POMOC W OLIVII WRAZ Z WAMI MIERZYMY PIĘTRAMI, A PUCHAR JEST WYJĄTKOWY!

 • Prócz walorów zdrowotnych:) i obok ducha rywalizacji po prostu razem POMAGAMY.
 • Każde przebiegnięte piętro to złotówka przekazana na rzecz podopiecznych Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Niedowidzącego w Sobieszewie. Piętro można też pokonać pieszo, ważne, że za nami będą już 723 schody:)
 • Puchar jest wyjątkowy! W tym roku wykonały go w Stańska Art Galery w Warszawie i na specjalne zaproszenie Alicji Stańskiej dzieci z ośrodka w Sobieszewie. Współtwórcami dzieła są artyści, rzeźbiarka Miłosława Skoczek-ŚliwińskaGrzegorz Cysewski, jedyny w Polsce przedstawiciel nurtu Diesel Punk.

JAK ZGŁOSIĆ SZTAFETĘ?

 • Wystarczy kliknąć TU, przy wyborze kategorii wskazać „PUCHAR REZYDENTÓW OBC” i przejść do płatności (to 199 złotych za trzech zawodników).

KILKA PRZYDATNYCH INFORMACJI

 • Drużyna może wbiec, ale może też wejść na 34 piętro.
 • Firma może zgłosić dowolną liczbę drużyn 3-osobowych, każda ze zgłoszonych drużyn startuje indywidualnie. By zapisać drużynę, wystarczy kliknąć TU🙂
 • Zawodnicy z drużyny zostają zapisani do startu w sztafecie Star Ultra. Każdy z zawodników pokonuje dystans raz: z poziomu 0 na 34 piętro, po zejściu na poziom 0 przekazuje pałeczkę kolejnemu zawodnikowi i startuje kolejny zawodnik.
 • Łączny czas to suma czasów uzyskanych przez 3 zawodników, co daje wynik końcowy w klasyfikacji.
 • Nagroda główna to niesamowity puchar Rezydentów OBC.
 • Każda osoba startująca w sztafecie otrzyma w pakiecie startowym koszulkę okazjonalną, talon na posiłek po biegu, numer startowy, a po przejściu lini mety – pamiątkowy medal.

ZAPRASZAMY RAZ JESZCZE, GDYŻ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Kliknij TU

 

Please join us! Register your relay team for the Star Challenge Residents Cup.

WHAT FOR? BECAUSE AT OLIVIA WE MEASURE HELP WITH FLOORS, AND OUR CUP IS UNIQUE!

 • In addition to health benefits 🙂 and the spirit of competition, we simply HELP together.
 • Each floor you reach means one zloty donated to the children from the Centre for blind children in Sobieszewo.  A floor can also be reached by walking, as long as you will climb 723 stairs 🙂
 • The cup is unique! This year it was created at Stanska Art Galery in Warsaw, at the special invitation of Alicja Stańska, by children from the centre in Sobieszewo. Co-creators of the work are artists, a sculptor Miłosława Skoczek-Śliwińska and Grzegorz Cysewski, the only representative of the Diesel Punk trend in Poland.

HOW TO REGISTER A TEAM?

 • Just click HERE, select the „OBC RESIDENTS CUP” when choosing the category and go to payment (PLN 199 for three players).

SOME USEFUL INFORMATION

 • The team may run, but it may also walk up the 34th floor.
 • A company can register any number of 3-person teams, each of the registered teams starts individually. Just click HERE to register a team 🙂
 • The team players are signed up for the start in the Star Ultra relay. Each player runs the distance once: from level 0 to floor 34; after going down to level 0 the player passes the baton to the next player and the next player starts.
 • The total time is the sum of the times obtained by 3 players, which gives the final result in the classification.
 • The main prize is the amazing OBC Residents cup.
 • Each participant in the relay will receive in the starter pack a commemorative t-shirt, a voucher for a meal after the race, a competition number, and, after passing the finish line, a commemorative medal.

ONCE AGAIN WE ASK YOU TO JOIN US BECAUSE TOGETHER WE CAN DO MORE.

Click HERE

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.