10.12.2020

Technologia bezpieczeństwa znana z Białego Domu wdrożona w Olivii


Olivia Business Centre jako jedno z pierwszych centrów biurowych na świecie implementuje w swoich budynkach technologię oczyszczania powietrza jonami, stosowaną dotychczas w najbardziej prestiżowych obiektach globu, do których należy Biały Dom, Uniwersytet Harvarda czy Pałac Prezydencki w Abu Dabi. Jonizacja stosowana jest też w prywatnych odrzutowcach Gulfstream.

– Od początku pandemii bezpieczeństwo rezydentów traktujemy jako absolutny priorytet – mówi Krzysztof Król z Olivii Business Centre. – Nasz Dział Zarządzania wykonał tytaniczną pracę wdrażając w budynkach szereg rozwiązań mających na celu stworzenie w nich przestrzeni wolnej od wirusów, bakterii czy alergenów przy równoczesnym zapewnieniu ekologicznego, świeżego i zdrowego dla każdego organizmu powietrza. Jonizacja powietrza w centralach wentylacyjnych jest częścią realizowanej w Olivii Business Centre strategii stworzenia nowego standardu bezpiecznych i nowoczesnych biur. – dodaje.

Na czym polega jonizacja?

Instalowane urządzenia nasycają wszystkie powierzchnie najmu jonami, mającymi zdolność niszczenia wirusów, bakterii i innych patogenów w powietrzu wentylowanym do pomieszczeń. Proces oczyszczania powietrza odbywa się w trybie ciągłym w czasie przebywania ludzi w pomieszczeniu, więc walka z patogenem rozpoczyna od chwili jego pojawienia się w pomieszczeniu.
Technologia stosowana w Olivii to Bipolarna Jonizacja Igłowa. Jest bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i zwierząt czy przedmiotów, w tym infrastruktury komputerowej oraz biurowej. Wytwarzane dodatnie i ujemne jony przejmowane są przez strumień powietrza utworzony w centrali wentylacyjnej (a więc wraz z wtłaczanym na powierzchnię świeżym powietrzem), łącząc się z innymi cząsteczkami (bakteriami, wirusami), co pozwala na ich odfiltrowanie. Co więcej, zachodzi ich dezaktywacja biologiczna poprzez odebranie molekuł wodoru z ich struktury RNA/DNA. Zastosowane jonizatory nie powodują pojawiania się szkodliwego dla ludzkiego zdrowia ozonu.

Co to oznacza dla Rezydentów Olivii Business Centre?

  • redukcję bakterii i wirusów w pomieszczeniach, w tym SARS-Cov-2, na poziomie 99,4%
  • zniwelowane nieprzyjemne zapachy
  • bezpieczne i świeże powietrze w biurze (m.in. usuwają pyły PM 2,5 oraz PM 10 oraz inne szkodliwe zanieczyszczenia, które mogą powodować niewydolność oddechową)
  • usunięcie z powietrza alergenów osłabiających układ odpornościowy
  • usunięcie z powietrza pleśni i grzybów, które mogą powodować trudności w oddychaniu
  • przywrócenie równowagi jonowej w powietrzu, zapewniającej lepsze samopoczucie

Jonizacja, to jedynie część szerszego planu

Strategia zapewnienia bezpieczeństwa Olivii Business Centre obejmuje nie tylko wprowadzenie Bipolarnej Jonizacji Igłowej. To również szereg innych inicjatyw i rozwiązań stopniowo wdrażanych od II kwartału 2020 roku. W jej ramach powołano stale pracujący sztab odpowiedzialny za bezpieczeństwo Rezydentów. W efekcie jego analiz, w częściach wspólnych budynków (windy, lobby, ścieżki dojścia do hal garażowych) zastosowane zostały aktywne powłoki tytanowe. Powłoka, której trwałość i działanie na powierzchniach to minimum 12 miesięcy, tworzy powierzchnie wolne od mikroorganizmów chorobotwórczych. Bakterie, grzyby (w tym pleśnie) oraz wirusy są likwidowane, a ich pozostałości rozkładane są na dwutlenek węgla oraz wodę. Ponadto podniesiony został poziom filtracji powietrza z klasy G4 na F7 w centralach wentylacyjnych, co stanowi najwyższy dostępny obecnie poziom filtracji. Zainstalowano czujniki zanieczyszczeń LZO (Lotnych Związków Organicznych) i pyłów zawieszonych (PM). Dzięki temu możliwe jest monitorowanie czystości powietrza i w efekcie eliminowanie szkodliwych związków z zaciąganego z zewnątrz i dystrybuowanego wewnątrz budynków powietrza. Ponadto zainstalowane zostały systemy sterowania intensywnością wymiany powietrza na podstawie znajomości aktualnych wyników pomiaru CO2, co przyczynia się do znacznego podniesienia komfortu przebywania w miejscu pracy. W ramach wdrażanej w Olivii Business Centre strategii przygotowano również dodatkowe rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników biur: zakupione zostały sterylizatory kart wejścia, zmieniono ustawienia wind, polegające na tym, że w trybie stand by kabina dźwigu pozostaje otwarta, dopuszczając do niej świeże powietrze.

Wszystkie powyższe działania realizowane są przez zarządcę budynku, a uzupełniane są przez projekty realizowane przez poszczególnych Rezydentów Olivii we własnym zakresie. – mówi Krzysztof Król. Wszystkie inicjatywy są również koordynowane przez Działa Relacji z Rezydentami, co pozwala zapewnić optymalne dla każdego pracownika rozwiązania, które są równocześnie zgodne ze standardem określonym przez poszczególne firmy rezydujące w Olivii Business Centre.

Więcej na temat bezpiecznej Olivii

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.