28.04.2016

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 – 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Spotkanie odbędzie się dn. 5 maja 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12).

Dla kogo dofinansowanie w ramach konkursu?
Wsparcie dotacyjne  w ramach konkursu „Ekspansja na innowacje” skierowane jest do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność badawczą i rozwojową (B+R). W zależności od typu projektu o środki będą mogły ubiegać się przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. W przypadku projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań beneficjentami mogą być jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorcami. Warto zwrócić uwagę, że o środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP ale i duże przedsiębiorstwa.

Na spotkaniu przybliżymy zasady aplikowania w konkursie, w tym m.in.: typy beneficjentów, preferowane projekty, poziom dofinansowania, kwalifikowalność  wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny projektów, zasady wyboru projektów do otrzymania dofinansowania i podpisywania umów.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać w wersji elektronicznej do Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza S.A. na adres e-mail: anna.bochynska@arp.gda.pl lub katarzyna.kaparska@arp.gda.pl.

Liczba miejsc na spotkaniu ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Program i formularz zgłoszeniowy>>

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.