03.10.2017

Rozwijamy organizacje przyszłości. Relacja ze spotkania Klubu HR ABSL w Olivii

21 września 2017 r. w Olivia Business Centre odbyło się spotkanie organizowane przez Klub HR ABSL dedykowane przedstawicielom branży human resources, która w ostatnim czasie staje przed coraz większymi wyzwaniami związanymi m.in. z postępującą rewolucją cyfrową oraz zmianami zachodzącymi w gospodarce, społeczeństwie i, co oczywiste, biznesie. Managerowie mierzą się dziś z koniecznością budowania nowych modeli organizacji – organizacji przyszłości, w których nadrzędną rolę zaczynają odgrywać elastyczność działania oraz umiejętność tworzenia dynamicznych, specjalistycznych zespołów. Ważne staje się w nich nie tylko pozyskiwanie, ale też utrzymanie w firmach talentów, rozumienie doświadczenia pracownika i zapewnienie mu środowiska rozwoju sprzyjającego podnoszeniu jego umiejętności. Równie istotne jest pozyskiwanie do współpracy szefów-liderów, którzy potrafią i będą potrafili przewodzić teamom, działom czy też całym firmom w dobie „cyfrowych” metod prowadzenia biznesu.

Wydarzenie Klubu HR organizowane przez ABSL w Olivii służyło przede wszystkim wymianie doświadczeń, dyskusji o dobrych rynkowych praktykach oraz wzajemnej inspiracji przedstawicieli branży HR. Misją Klubu HR jest integracja sektora usług biznesowych w zakresie wymiany dobrych praktyk, odnoszenie się do barier prawnych oraz stymulacja środowiska do działań, które pomogą firmom w rozwoju, a Polsce w staniu się pierwszym wyborem lokalizacji dla operacji BPO/SSC.

W spotkaniu, które odbyło się w Olivia Sky Club w OBC, udział w wzięli m.in. Wojciech Tyborowski, Dyrektor Invest in Pomerania, który otworzył spotkanie oraz Ryszard Piskorz, Head of BNP Paribas International Operations Service Centre, który zadbał o „przełamanie lodów” uczestników spotkania, prezentując zgromadzonym jak inicjować pierwszy kontakt i nawiązywać relacje.

Następnie Jolanta Jaworska, VP ABSL i Paweł Panczyj, Managing Director ABSL zwracali uwagę zebranych na konieczność ich aktywnego udziału w procesach dot. zmian legislacyjnych, które wpływają znacząco na politykę zatrudnienia w firmach (np. ustawa o zmianie danych osobowych).

Sylwia Królikowska, Business Trainer z Van Dahlen Group dzieliła się z kolei doświadczeniem w obszarze skutecznych sposobów integracji nowych pracowników w organizacji. Pracodawcy zobligowani są dziś bowiem do o wiele szerszego spojrzenia na doświadczenie pracownika, na które składają się właściwie wszystkie działania związane z miejscem pracy. Lojalny pracownik jest pracownikiem bardzo cennym. Jak jednak budować tę lojalność? Tworząc i utrzymując, co jest niełatwym zadaniem, relacje… O tym, że można i należy to robić już na etapie onboardingu, mówili podczas eventu przedstawiciele firmy  DNV GL – Magdalena Łukasiewicz , HR & People Development Manager oraz Jakub Olik, Head of GSS HR Service Delivery Management.

fot. Monika Bogdanowicz/ Olivia Business Centre 

Druga część spotkania obejmowała m.in. prezentację raportu na temat zastosowań w biznesie, w obszarze HR, najnowszych technologii: sztucznej inteligencji. O Emplocity, zaawansowanym rozwiązaniu, które integruje rynek pracy na poziomie pracownika i pracodawcy, podnosząc znacząco konkurencyjność ww. segmentów opowiadali jego twórcy, Krzysztof Sobczak i Arkadiusz Talun. Emplocity przez wprowadzenie techniki odwróconej rekrutacji, oferuje skuteczne narzędzia HR, stwarzając atrakcyjną alternatywę dla przestarzałych technik oraz będąc innowacją w obszarze kosztownych procesów headhuntingu.

Na benefity płynące z aktualnych rynkowych trendów w sektorze usług wspólnych zwracały uwagę Małgorzata Ciarka, Business Leader for Poland and EE z firmy Mercer oraz Olga Obłoza, Senior Consultant z Mercer. Przedstawiając najnowsze trendy na rynku pracy w sektorze BPO SSE, wskazywały m.in. na to, iż w tej chwili rynek pracy jest nade wszystko rynkiem pracownika, który może sprawczo decydować o warunkach pracy i płacy Rośnie dziś rola i znaczenie benefitów otrzymywanych przez pracownika. Standardem nie jest już samo ich istnienie, ale fakt, iż są one do wyboru i wysokiej jakości. Podczas prelekcji podkreślano znaczenie pozyskiwania pracowników zza granicy, którzy mogliby wypełnić lukę w kadrach i potrzebach firm. Mowa tu o m.in. pracownikach z państw położonych dalej niż najbliższe nam kraje, np. z Włoch czy z Hiszpanii. Omawiano także kwestię wynagrodzeń, których wysokość stają się istotnym elementem wyboru firmy przez pracownika. Przedmiotem analizy był również tzw. „Efekt 500+”, wpływający na możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwa mniejszej liczby pracowników, ci bowiem wybierają tego rodzaju świadczenia jako główną formę dochodów. Nie bez znaczenia jest także starzejące się polskie społeczeństwo. Głównym wyzwaniem stojącym przed działami HR staje się w związku z powyższym zagadnienie „Jak przyciągnąć do firm tych, którzy chcą uciec z rynku pracy?”. Dla szerszego kontekstu struktury wynagrodzeń, przedstawiono analizę przychodów rynku pracy w Warszawie, gdzie płaci się 10-15% więcej, niż w innych dużych ośrodkach.

–/–

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest wiodącą organizacją reprezentującą nowoczesne usługi dla biznesu w Polsce. Wyznaczamy standardy i kierunki rozwoju branży, która jest obecnie najbardziej dynamiczną gałęzią polskiej gospodarki, dając zatrudnienie prawie 250.000 osób i notując przyrost na poziomie 15-20% w skali roku.

ABSL skupia centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora. ABSL inicjuje liczne działania mające na celu wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego i otwartego dla zagranicznych inwestorów.

Klub HR ABSL. Misją Klubu HR jest integracja sektora w zakresie wymiany dobrych praktyk HR, odnoszenie się do barier prawnych oraz stymulacja środowiska do działań, które pomogą naszym firmom i sektorowi w rozwoju, a Polsce w staniu się pierwszym wyborem lokalizacji dla operacji BPO/SSC oraz pożądanym miejscem pracy.

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.