11.01.2018

Rozmowy Olivii: Chcemy zmieniać Polskę. Cykliczne spotkania Klubu Jagiellońskiego w Olivii

Rozmowy Olivii: z Bogusławem Wieczorkiem rozmawiamy o Klubie Jagiellońskim oraz o tym, jak stonowane i merytoryczne formułowanie wniosków i rekomendacji – czy to w formie debat, czy publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym – może prowadzić do zmiany rzeczywistości prawnej, politycznej czy gospodarczej.

–/–

U progu nowego roku myślami jesteśmy przy planowaniu wielu spraw i tematów dotyczących przyszłości, w tym stałego rozwoju miejsca, w którym działa Olivia i całego naszego regionu – Pomorza. Biorąc pod uwagę istotne znaczenie roli, jaką ma dla tego rozwoju wymiana myśli, idei i doświadczeń chcielibyśmy przedstawić Państwu organizatora cyklicznych spotkań, odbywających się w Olivia Sky Club. Klub Jagielloński, bo o nim mowa, podejmuje się wnikliwej analizy tematów ważnych nie tylko dla miasta Gdańska, ale i tworzącej się Metropolii. Wspierając takie inicjatywy, Olivia Business Centre stara się łączyć ludzi, którzy chcą zmieniać otoczenie i rekomendować obszary aktywnej działalności dla samorządów i polityków.

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Bogusławem Wieczorkiem – radcą prawnym w Olivia Business Centre; koordynatorem Klubu Jagiellońskiego w Gdańsku i ekspertem Centrum Analiz Klubu; autorem wielokrotnie cytowanego w mediach bloga o własności intelektualnej; inicjatorem sprowadzenia do Polski praw autorskich do „Czerwonych Maków na Monte Cassino”; współautorem raportu o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

–/–

Monika Bogdanowicz (Komunikacja Olivia Business Centre): Jak i kiedy zaczęła się Twoja przygoda z Klubem Jagiellońskim i co Cię zmotywowało do tego, by podjąć się takiej aktywności społecznej?

Bogusław Wieczorek: W inicjatywy pozarządowe angażuję się od dawna, szczególnie te związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób poznałem środowisko Klubu Jagiellońskiego – jeszcze w czasach, gdy jego działalność koncentrowała się w Krakowie. Kiedy zapadła decyzja o tworzeniu oddziału w Gdańsku, w naturalny sposób byłem pierwszym kontaktem na miejscu. Tak się złożyło, że mogłem też poświęcić swój czas na wolontariat, a że idee Klubu są mi bliskie, podjąłem się więc koordynowania działalności oddziału w Trójmieście.

MB: Czy można dzisiaj realnie zmieniać otaczający nas świat właśnie przez organizowanie debat wokół ważnych tematów dotyczących polityki państwa w różnych obszarach tematycznych?

BW: Kilka dni temu dr Krzysztof Mazur, Prezes Klubu Jagiellońskiego, opublikował tekst pod tytułem „41 powodów do dumy”, podsumowujący działalność Klubu w poprzednim roku. Myślę, że można potraktować to jako 41 różnych odpowiedzi na to pytanie. Wśród kolejnych punktów można znaleźć przykłady, że stonowane i merytoryczne formułowanie wniosków i rekomendacji – czy to w formie debat, czy publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym – może prowadzić do zmiany rzeczywistości prawnej, politycznej czy gospodarczej. Takie jest zresztą nasze założenie – nie tylko koło dyskusyjne, ale konkretne wnioski i realne działania. Debata ma być punktem wyjścia.

Oczywiście, znaczna część rekomendacji Klubu pozostaje tylko rekomendacjami, ale też nie jest rolą think-tanku ich wdrażanie, tylko wyrażanie głosu w dyskusji. Ostatnie słowo zawsze należy do decydentów. Świetnie natomiast byłoby, gdyby decyzję poprzedzało zapoznanie się z różnymi opiniami i rozważenie każdej z nich. A już w ogóle idealnie, gdyby działo się to w sposób transparentny.

Zobacz cały tekst dr Krzysztofa Mazura: http://www.jagiellonski24.pl/2018/01/07/41-powodow-do-dumy/ 

MB: Jakie główne projekty realizujecie Państwo jako stowarzyszenie na poziomie ogólnopolskim?

BW: Poza cyklicznymi publikacjami raportów eksperckich oraz wspomnianymi już spotkaniami dyskusyjnymi, kluczowe dla działalności Klubu jest z pewnością wydawanie kwartalnika idei „Pressje” oraz portalu publicystycznego Jagiellonski24.pl, realizacja Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu – programu przeznaczonego dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz rozwój aplikacji wspierającej patriotyzm konsumencki Pola.Każdy z tych projektów kierowany jest do innego grona odbiorców, ale nie mam wątpliwości, że każdy z nich w swojej kategorii jest ważnym punktem odniesienia.

fot. Bogusław Wieczorek (autor: Joanna „Frota” Kurkowska)

MB: Co jest głównym celem działalności Klubu Jagiellońskiego na Pomorzu i dlaczego wybraliście na miejsce swojej działalności właśnie przestrzenie Olivia Business Centre?

BW: Jednym z tematów podejmowanych przez Klub Jagielloński jest deglomeracja, która w polskich realiach sprowadza się do „rozproszenia Warszawy”. Niestety, lwia część polityki i mediów jest prowadzona z perspektywy stolicy, co prowadzi do naturalnego zachwiania obrazu, w którym – tytułem przykładu – stojące w korku Aleje Jerozolimskie urastają do problemu ogólnopolskiego. Rozwiązanie jest tylko jedno – część instytucji państwowych musi zostać przeniesiona do innych ośrodków, także posiadających zasoby pozwalające na ich prowadzenie. Rozwój technologiczny zniósł już w zasadzie barierę odległości, co kiedyś mogło służyć za argument zebrania organów państwa w geograficznie nieodległych od siebie miejscach. Podobnie działa to w przypadku wszelkich innych organizacji, które mają ambicje analizować i opisywać rzeczywistość całej Polski, w tym Klubu Jagiellońskiego. Z perspektywy Gdańska zagadnienia dotyczące relacji polityczno-gospodarczych ze Skandynawią czy budowy Portu Centralnego nabierają dodatkowego wymiaru. Dyskusje na te tematy Klub Jagielloński w Gdańsku zorganizował – właśnie dzięki gościnności Olivia Business Centre – więc mogliśmy też korzystać z perspektywy dodatkowej, czyli pięknego widoku na Port i Zatokę Gdańską, który roztacza się z Olivia Sky Club.

Działalność oddziału w oczywisty sposób jest „przedłużeniem” działalności ogólnopolskiej, ale równie ważne jest dla nas poruszanie tematów lokalnych i regionalnych. Stąd też istotne są dla nas wątki dotyczące trójmiejskiej metropolii – poruszaliśmy je od strony czysto praktycznej, jak organizacja transportu publicznego w jej ramach, ale też polityczno-gospodarczej – dyskutując o możliwościach i potrzebie wyodrębnienia Metropolii Gdańskiej, jako samodzielnego organizmu samorządowego. Także z tej perspektywy faktyczna obecność w nowym centrum metropolii, gdzie koncentrują się największe inwestycje i nauka, stanowi wartość dodaną naszych spotkań.

MB: Dlaczego warto uczestniczyć w spotkaniach gdańskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego i jakie korzyści można wynieść z takiego udziału?

BW: A dlaczego warto uczestniczyć w jakichkolwiek spotkaniach dotyczących otaczającej nas rzeczywistości? Wydaje mi się, że każdy, kto interesuje się polityką, rozumianą jako dbałość o dobro wspólne, powinien korzystać ze sposobności by wyrażać swoje zdanie i poznawać zdanie innych. Nasze spotkania temu właśnie mają służyć. Klub Jagielloński programowo nie angażuje się w życie partyjne. Staramy się też, aby nasze spotkania odróżniały się „in plus” od dominującego w mediach dyskursu emocjonalnego i agresywnego, kierując dyskusję na tory rzeczowości i merytoryki. Jeśli komuś bliski jest taki sposób prowadzenia rozmowy, z pewnością odnajdzie się na organizowanych przez nas wydarzeniach, choćby konserwatywny charakter Klubu Jagiellońskiego nie odpowiadał jego światopoglądowi.

Oczywiście zapraszamy też wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działalność Klubu – czy to jako ekspert, czy jako organizator. Przekrój projektów jest na tyle duży, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, niezależnie od wieku i doświadczenia.

MB: Nowy rok to zawsze czas nowego otwarcia i nowych planów. Co przygotowujecie w ramach programu spotkań wydarzeń sygnowanych Klub Jagielloński, jakie tematy będą przedmiotem analiz i dyskusji czy debat w 2018 roku?

BW: Otwieramy rok „gorącym” spotkaniem, dotyczącym cyfryzacji państwa i gospodarki. W tym tygodniu stanowisko straciła dotychczasowa Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, a jednocześnie resort opublikował pierwszy raport dot. cyfryzacji Polski. Jeśli dodamy do tego cywilizacyjny trend, związany z rozwojem sztucznej inteligencji oraz spróbujemy umiejscowić w nim Polskę dzisiaj, w tym z przywołaną wcześniej potrzebą deglomeracji, robi się naprawdę ciekawie. Między innymi o tym będę rozmawiał z Natalią Hatalską (autorką hatalska.com i bestsellerowej książki „Cząstki przyciągania” z instytutu badań nad przyszłością – infuture hatalska foresight institute; wskazywaną, jako jedna z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce), dr. Cezarym Kościelniakiem (szefem gabinetu politycznego Ministra Cyfryzacji) i Rafałem Kleger-Rudominem (prowadzącym grupę Koduj dla Polski – Trójmiasto).

To już 11 stycznia (czwartek) o godzinie 17:00 w Olivia Sky Club.

Niedługo potem z pewnością zorganizujemy debatę wokół transportu, szczególnie planów dotyczących Via Carpatia i jej wpływu na Metropolię Gdańską. W pierwszym półroczu pochylimy się też nad Solidarnością i aktualnością jej etosu. O kolejnych spotkaniach będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie facebookowej oraz mailowo. Osoby, które chcą być na bieżąco, zachęcam do „polubienia” profilu na FB lub przesłanie mi swojego maila, żeby dodać go do listy mailingowej.

https://www.facebook.com/KJGdansk/ 

mailto:kontakt@boguslawwieczorek.pl 

Niedługo zaproponujemy też – głównie studentom – udział w seminariach eksperckich. Każde z nich poświęcone będzie innym zagadnieniom i prowadzone będzie przez specjalistów swoich dziedzinach. Niezwykłą wartością Klubu jest bowiem to, że skupia osoby zajmujące się zawodowo i naukowo przeróżną problematyką. To powoduje, że oferta Klubu, jako organizacji, może być rzeczywiście bogata pod względem merytorycznym. I taki będzie też rok 2018 Klubu Jagiellońskiego w Gdańsku.

fot. debata Klubu Jagiellońskiego w Olivia Sky Club na temat przyszłości metropolii na Pomorzu  (autor: Joanna „Frota” Kurkowska)

MB: Jeżeli dla kogoś ważne są Państwa idee, w jaki sposób można wspierać Państwa organizację w rozwoju?

BW: Przede wszystkim aktywnym działaniem. Zapraszam wolontariuszy do kontaktu. Zachęcam też do aktywnego uczestniczenia w organizowanych przez nas wydarzeniach i wyrażania poparcia dla tych inicjatyw, z którymi się Państwo utożsamiają. Życie obywatelskie nie może ograniczać się tylko do urny wyborczej.

Niewątpliwe ważna dla każdej organizacji pozarządowej powinna być niezależność finansowania. Osobom interesującym się tematem znana jest choroba, zwana „grantozą”, doskwierająca wielu NGOsom, a która po rozliczeniu grantu czy dotacji na konkretny projekt może prowadzić co najmniej do zapaści organizacji. Lekarstwo jest tylko jedno – regularne wsparcie sympatyków. Dlatego zachęcam do wpłat – choćby drobnych – na nr konta Klubu: 32 2130 0004 2001 0404 9144 0004 (tytułem: „darowizna na cele statutowe”). Zbliża się także czas rozliczania PITów, zachęcam do rozważenia, czy nie warto przeznaczyć swój 1% właśnie na Klub Jagielloński (KRS: 0000128315).

MB: Dziękuję, że zechciałeś podzielić się Twoim doświadczeniem budowy organizacji, która ma ambicje wpływania na nasze otoczenie i rzeczywistość w której funkcjonujemy.

BW: Zapraszam do kontaktu i do zobaczenia na spotkaniach i debatach w Olivii!

 –/ — 

Klub Jagielloński – polskie stowarzyszenie i think tank społeczno-polityczny o profilu konserwatywnym i republikańskim założony w 1989 w Krakowie. Klub stawia sobie za cel podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce i świecie. Organizacja powstała tuż po zakończeniu obrad okrągłego stołu, a osobowość prawną uzyskała w roku 1994. Obecnie Klub jest organizacją ogólnopolską prowadząca działalność edukacyjną, ekspercką, publicystyczną oraz realizującą obywatelskie inicjatywy polityczne. Skupia głównie ekspertów, działaczy społecznych i publicystów młodego pokolenia o poglądach republikańskich, ordoliberalnych i konserwatywnych. W swojej działalności Klub odwołuje się do dziedzictwa I Rzeczypospolitej i II Rzeczypospolitej, ruchu „Solidarności” oraz myśli i filozofii chrześcijańskiej. Zgodnie z Preambułą Statutu Stowarzyszenia misją Klubu Jagiellońskiego jest działanie dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej oraz pomnażanie dziedzictwa duchowego, intelektualnego i politycznego Polski poprzez troskę o dobro wspólne, sprawiedliwość, odpowiedzialność, przedsiębiorczość oraz szacunek dla tradycji i religii.  Działalność ekspercka w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego prowadzona jest w duchu poszanowania czterech fundamentalnych wartości: wolności, własności, wspólnoty oraz tradycji.

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.