23.08.2018

Utrudnienia w ruchu w związku z remontem nawierzchni al. Grunwaldzkiej

Mając na uwadze komfort i możliwie jak najszybszy dojazd do Olivia Business Centre, przekazujemy informację o rozpoczęciu przez Miasto Gdańsk, kolejnego etapu remontu oliwskiego odcinka al. Grunwaldzkiej.  Od piątku 24 sierpnia (godzina 20:00) do poniedziałku (godzina 6:00) pas w kierunku Gdańska będzie całkowicie zamknięty.

Wjazd do Olivia Business Centre będzie możliwy tylko przez skrzyżowanie przy budynku Olivia Prime jadąc tylko od strony ul. Kołobrzeskiej. Wyjazd z OBC będzie możliwy wyłącznie przez skrzyżowanie przy budynku Olivia Prime, jedynie w kierunku Gdyni (patrz załączona mapka).

Skrzyżowanie ulic Kołobrzeska/Bażyńskiego zostanie zamknięte w nocy z piątku na sobotę. Następnie zostanie otwarte tylko do jazdy na wprost, czyli do ul. Bażyńskiego.

Objazd  został wytyczony ul. Chłopską, al. Rzeczypospolitej i ul. Legionów. By od strony Gdyni lub Sopotu dojechać do OBC należy z ulicy Chłopskiej skręcić w ul. Kołobrzeską, następnie w al. Grunwaldzką w kierunku do Sopotu i po paruset metrach skręcić na skrzyżowaniu przy budynku Olivia Prime w lewo.

W miarę postępu robót, otwierane będą kolejno poszczególne skrzyżowania: (Bażynskiego/Kołobrzeska, Derdowskiego, Kaprów/Obrońców Westerplatte, Opata Rybińskiego/Piastowska, Pomorska/Opacka).

Sugerujemy nie korzystanie w weekend z układu drogowego w naszym sąsiedztwie ze względu na korki, które się utworzą.

____________________________________________________________________

Difficulties in traffic due to renovation of the surface Al. Grunwaldzka 24-26th August

Bearing in mind the comfort and the fastest possible access to the Olivia Business Centre, we provide information about the commencement of the next stage of the renovation of the Olivia section of Al. Grunwaldzka. From Friday 24 August (8:00 pm) to Monday (6:00 am), the route towards Gdańsk will be completely closed.

The entrance to the Olivia Business Centre will only be possible through the intersection at the Olivia Prime building, only on the way from Kołobrzeska Street. The exit from the OBC will be possible only through the intersection at the Olivia Prime building, only in the direction of Gdynia (see attached map).

The intersection of ul. Kołobrzeska/ ul. Bażyńskiego will be closed at night from Friday to Saturday. Later it will be open only for driving straight ahead, i.e. to Bażyńskiego Street.

A detour was marked out at ul. Chłopska, Al. Rzeczypospolitej and ul. Legionów. To get to the OBC from Gdynia or Sopot, turn from ul. Chłopska onto ul. Kołobrzeska, then onto Al. Grunwaldzka in the direction of Sopot, and after a few hundred metres turn left at the intersection by the Olivia Prime building.

As the works progress, successive intersections will be opened: (Bażynskiego/Kołobrzeska, Derdowskiego, Kaprów/Obrońców Westerplatte, Opata Rybińskiego/Piastowska, Pomorska/Opacka).

We suggest not using the road system in our neighbourhood during the weekend due to the traffic jams that will be created.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.