06.10.2017

Pięciolecie firmy Bayer w Olivia Business Centre, czyli jak trójmiejski rynek usług dla biznesu przyciąga inwestorów

Podczas konferencji w Olivia Business Centre Bayer ogłosił plany dalszego rozwoju Service Center Gdańsk i podsumował 5 lat swojej działalności w Gdańsku. Markus Baltzer, Prezes Bayer CEE oraz Remigiusz Wojciechowski, dyrektor Bayer Service Center Gdańsk podkreślali, iż Trójmiasto jest jedną z najpopularniejszych dziś lokalizacji dla nowoczesnych usług dla biznesu, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż to tutaj lokują się coraz bardziej zaawansowane procesy, centra kompetencji i ośrodki R&D.

Dyrektor Bayer Service Center Gdańsk (SGC) wskazywał również, iż firma ma dalsze plany związane ze zwiększeniem zakresu obsługiwanych procesów. SGC liczy obecnie ok. 400 pracowników, choć pierwotnie zakładano zatrudnienie 200 i obsługuje oddziały Bayer z ponad 20 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Centralnej, m.in. z Niemiec, Rosji, krajów skandynawskich i bałkańskich. Poza księgowością, zespoły specjalistów z gdańskiego Centrum, zlokalizowanego od początku działalności w Olivia Business Centre, zajmują się dziś także zarządzaniem projektami, projektowaniem graficznym czy wsparciem w obszarze transparentności.  

 – W ciągu 5 lat liczba miejsc pracy oferowanych przez sektor usług dla biznesu podwoiła się, zarówno w Trójmieście, jak i w Polsce. Dynamicznie rozwinęło się także Bayer Service Center Gdańsk – stworzyliśmy kilkaset miejsc pracy, zainwestowaliśmy ponad 1,5 miliona złotych w kształcenie i rozwój pracowników, a 20 osób nauczyło się u nas zarządzać zespołem lub działem. Ale nie zamierzamy na tym poprzestać. Do 2020 roku planujemy zwiększyć liczbę pracowników do ponad 500 osób. Nasz zespół będzie wspierać dodatkowo kluczowe procesy biznesowe z nowych obszarów m.in. zakupów, obsługi klienta, kontrolingu czy usług dla pracowników. Tak jak dzisiaj, pracownicy będą mieli szansę na karierę praktycznie bez ograniczeń – mówił Remigiusz Wojciechowski, dyrektor Bayer Service Center Gdańsk.

W Gdańsku firma Bayer znalazła wszystko, co potrzebne do długoterminowego rozwoju tj. doskonale wykształconych pracowników, wsparcie ze strony instytucji publicznych oraz dostęp do najwyższej jakości powierzchni biurowej i infrastruktury transportowej. Obecny podczas wydarzenia Piotr Grzelak, wiceprezydent Miasta Gdańska, gratulując Bayerowi rocznicy, podkreślał, iż cieszy się z każdego etapu rozwoju spółki w Olivii i Trójmieście.

Osiągnięcia Bayera są i dla nas niezwykle istotne. Bayer jest nie tylko inwestorem, który zatrudnia, ale i inwestorem, który pomaga nam powiedzieć światu, że Gdańsk jest doskonałym miejscem, sprzyjającym środowiskiem dla uznanych międzynarodowych marek i przedsiębiorstw – mówił Piotr Grzelak.

Strategicznym celem Bayer jest centralizacja usług finansowych, wsparcia biznesu, IT i zarządzania projektami w celu uelastycznienia procesów, zwiększenia wydajności i wzrostu konkurencyjności, przy utrzymaniu obecnego wysokiego poziomu jakości. Dlatego centra usług wspólnych są istotnym elementem struktury firmy zarówno w skali regionalnej jak i globalnej – powiedział podczas konferencji Marcus Baltzer, prezes Bayer CEE.

Trójmiasto jak magnes

Nie tylko Bayer docenił potencjał biznesowy Pomorza. Według raportu ABSL z 2016 r. Trójmiasto jest drugą najlepszą lokalizacją dla nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, a na tegorocznym rozdaniu nagród CEE Shared Services and Outsourcing Awards trójmiejska aglomeracja otrzymała tytuł najdynamiczniej rozwijającego się ośrodka, między innymi dzięki 10 projektom inwestycyjnym zrealizowanym w 2016 r. przy udziale Invest in Pomerania.

– Inwestycje w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu wspierają rozwój trójmiejskiego rynku. Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się polskich aglomeracji, a Trójmiasto zajmuje czołowe miejsce w rankingach dotyczących przyjaznych miejsc do życia w Polsce – podkreślał Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania.

Trójmiasto jest doskonałym miejscem do życia, co potwierdzają choćby badania Diagnozy Społecznej, według których mieszkańcy Gdyni i Gdańska są najbardziej zadowoleni z miejsca, w którym żyją. To również miejsce do rozwoju biznesu, zwłaszcza w obliczu szybkiego wzrostu zapotrzebowania na obsługę coraz bardziej skomplikowanych procesów biznesowych. Rozwój sektora usług wspólnych jest wynikiem budowania najbardziej efektywnych modeli funkcjonowania korporacji, w ramach których korzystanie z zasobów wewnętrznych przynosi wzrost efektywności. Współczesne usługi dla biznesu oferują wysoko zaawansowane procesy oparte na wiedzy i doświadczeniu. Takie właśnie procesy obsługuje ok. 120 trójmiejskich centrów nowoczesnych usług biznesowych, które zatrudniają ok. 21 000 pracowników. Przewidywane tempo wzrostu zatrudnienia wynosi 20% rocznie, co pozwoli pomorskim centrom osiągnąć do 2025 r. wynik niemal 60 tys. pracowników.

Liczne zachęty dla biznesu

Trójmiasto jest bardzo dobrze przygotowane do współpracy z inwestorami od strony infrastruktury biurowej. Oferuje niemal 633 000 m kw. nowoczesnych biur, a kolejne 150 000 m kw. jest w budowie. Takie zasoby pozwalają nowemu inwestorowi lub firmie już działającej na rynku na otwarcie biura w ciągu dwóch do trzech miesięcy.

– Z dumą obserwujemy dynamiczny rozwój firmy Bayer w Olivia Business Centre. Spółka  od pięciu lat intensywnie i z zaangażowaniem współtworzy gospodarczy i osobowy potencjał Gdańska, przyczyniając się istotnie do wzrostu rynkowej konkurencyjności całego naszego regionu – mówił Maciej Grabski, Prezes Olivia Business Centre. – Życzymy jej pracownikom i współpracownikom niespożytej energii i dalszych wymiernych sukcesów. Jestem głęboko przekonany, że te będą udziałem całej firmy.

Rozwojowi sektora nowoczesnych usług dla biznesu sprzyja też współpraca pomorskich uczelni z obecnymi w regionie inwestorami. Powstają na nich wyspecjalizowane programy nauczania odpowiadające na potrzeby poszczególnych firm. Tutejsi studenci wyróżniają się też doskonałą znajomością języków obcych, także tych mniej znanych, jak np. skandynawskie czy bałkańskie.

Rynek cenionego pracownika

Rosnąca specjalizacja, innowacyjne technologie i zaawansowane procesy biznesowe zmieniają rynek pracy. W latach 2013-2016 zatrudnienie w trójmiejskim sektorze usług dla biznesu wzrosło o 100%. W ciągu kilku ostatnich lat sprowadziło się tu wiele korporacji, a wachlarz firm o podobnym profilu działalności jest coraz większy, dlatego firmy walczą o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników. Panuje coraz silniejszy konsensus dotyczący tego, że mamy obecnie do czynienia z tzw. „rynkiem pracownika”.

– Bayer oferuje pracownikom SCG możliwość rozwoju i kariery w międzynarodowym środowisku, podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w projektach oraz szkoleniach. Relacje z nimi opieramy na wzajemnym zaufaniu, dlatego m. in. oferujemy elastyczny czas pracy i pracę zdalną. Zatrudniamy także studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów uczelni wyższych. To możliwość startu zawodowego w globalnej firmie o uznanej marce, pakiet szkoleń, staże, dostęp do najnowszych technologii i szanse rozwoju zawodowego dzięki udziałowi w ciekawych projektach – powiedział Remigiusz Wojciechowski z Bayer SCG.

O swojej ścieżce kariery w firmie, możliwościach rozwoju, współpracy międzynarodowej i wsparciu oferowanemu przez organizację opowiadała podczas konferencji Dorota Stawicka z Zespołu Project Management, która karierę w SCG zaczynała tuż po studiach. 

Firmy działające w sektorze usług dla biznesu mają świadomość, że wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe są tylko jednym z parametrów decydujących o atrakcyjności ich oferty dla przyszłych pracowników. Niemal równie ważne okazuje się bezpieczeństwo zatrudnienia, przyjazna atmosfera w pracy, stabilna sytuacja finansowa firmy.

 – Rosnąca specjalizacja i nowoczesne technologie biznesowe zmieniają rynek pracy. Firmy wdrażają coraz to nowsze metody i narzędzia przyciągania i utrzymywania pracowników. Popularne stało się szukanie pracy przez media społecznościowe, a w wielu firmach funkcjonuje program polecający kandydatów przez już zatrudnionych pracowników – mówiła Agata Witczak, dyrektor oddziału i dyrektor ds. personalnych Thomson Reuters w Gdyni.

Polska liderem europejskiego rynku usług dla biznesu

Polska należy do najważniejszych lokalizacji usług biznesowych na świecie. Inwestorzy, zwłaszcza europejscy, biorą pod uwagę istotne czynniki, na przykład poziom wykształcenia pracowników i ich znajomość języków, stan infrastruktury i bezpieczeństwa prawnego, dostępność powierzchni biurowych, a także kulturę pracy, innowacyjność, a nawet relatywnie niewielką różnicę czasową między biurami centrali a centrum usług. O szybkiej ewolucji rynku usług dla biznesu w Polsce świadczą choćby dane, wskazujące, że ok. 85 proc. centrów obsługuje dziś bardziej złożone procesy niż przed rokiem oraz rosnące zatrudnienie w tzw. centrach kompetencji oraz centrach R&D.

Źródła danych: 
Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016, Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z Baker & McKenzie, JLL i Randstad
Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i jakość życia Polaków – Raport, redakcja Janusz Czapiński i Tomasz Panek
Dane Invest in Pomerania
Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016, Raport ABSL

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.