20.06.2018

Zmiany w dostępie do hal garażowych / Changes in access to garage halls

Szanowni Państwo,

mając na uwadze zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Olivia Business Centre, od 25 czerwca 2018 roku dostęp do hal garażowych będzie możliwy tylko dla osób:

• posiadających szafkę rowerową – dostęp zostaje nadany na transponderze,
• posiadających kartę parkingową – dostęp zostaje nadany na karcie dostępowej po otrzymaniu wniosku w systemie zarządzania nieruchomościami Olivia Serwis,
• korzystających z magazynu – dostęp zostanie nadany pracownikom, na karcie dostępowej, zgodnie ze zgłoszeniem w systemie,
• parkujących rowerem/motocyklem w hali garażowej – dostęp zostanie nadany na karcie dostępowej do hali garażowej budynku, w którym mieści się dana firma, po uprzednim zgłoszeniu w systemie. W tym przypadku liczba miejsc jest ograniczona, a uprawnienia dostępowe będą wygaszane w przypadku nie korzystania z nich przez dwa miesiące.

Zgłoszenia o nadanie dostępu prosimy dokonać u Office Managera/Administracji Państwa biura. Zgłoszenia o nadanie dostępu, które wpłynęły lub wpłyną do nas po 18 czerwca mogą być zrealizowane w późniejszym terminie.

Ladies and Gentleman,

having in mind the increase of the security level at the Olivia Business Centre, as of 25 June 2018, access to garage halls will be possible only for persons which:

• have bicycle locker – an access granted on the transponder
• have parking card – an access granted on the access card after receiving request from you in Sing (request should include numbers of employees’ access cards),
• are warehouse users – an access granted to employees on their access cards, according to request in Sing (request should include numbers of employees’ access cards),
• clean the offices – access granted according to your request in Sing in order to grant an access to the waste room.
• are parking their bicycles/motorcycles in a garage hall – access granted on the access card to the building garage hall in which individual company has its offices, after placing a request in Sing (request should include numbers of employees’ access cards, name and surname and make of the bicycle/motorcycle). In this case the number of places is limited, and the access rights will be revoked in case they aren’t used for two months.

Requests for granting access should be made in the SING notification system. At the same time, we would like to inform you that applications for access, that have been received or will reach us after 18 June, can be processed at a later date.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.