09.03.2018

Otwieramy coraz szerzej okno na świat. „Rozmowa Olivii” z Bogdanem Ołdakowskim

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza ma swoją siedzibę w Olivia Business Centre, w przestrzeni Olivia CONNECT i od lat wspiera rodzime firmy w prowadzeniu działalności biznesowej, w rozwoju oraz realizacji projektów międzynarodowych. W ramach konferencji Transport Week, której ósmą edycję poświęcono projektom rozwoju infrastruktury portowej w Europie i możliwościom oferowanym przez Nowy Jedwabny Szlak – wydarzeniu kolejny raz patronuje Olivia Business Centre – rozmawiamy z Bogdanem Ołdakowskim, członkiem zarządu RIGP i prezesem Actia Forum sp. z o.o., organizatora Transport Week. Tematami przewodnimi „Rozmowy Olivii” są m.in. ekspansja zagraniczna pomorskich firm, wizja rozwoju Pomorza i rola jaką w tym procesie ma rozwijająca się branża TSL (transport, spedycja, logistyka).

O WYZWANIACH FIRM NA POMORZU 

Monika Bogdanowicz (Ekspert komunikacji Olivia Business Centre): Czy pomorscy przedsiębiorcy mają powody do zadowolenia? Jakie główne wyzwaniem stoją przed firmami w 2018 roku, według Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza?

Bogdan Ołdakowski, prezesem zarządu Actia Forum Sp. z o.o. organizatora konferencji Transport Week, członek zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej (RIGP).: Tak. Poprzedni rok to był dobry rok dla gospodarki w Polsce. Pozytywne efekty szybkiego wzrostu gospodarczego widać również na Pomorzu, rosną przychody firm, rośnie również eksport, chociaż tempo wzrostu nie jest tak szybkie, jak w poprzednich latach. Niewątpliwe wyzwaniem w tym roku jest znalezienie ludzi do pracy. Problemy na rynku pracy widać prawie wszędzie. To oczywiście, oprócz braku rąk do pracy, przekłada się na wzrost presji na wynagrodzenia, co zwiększa koszty działalności gospodarczej.

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POMORSKICH FIRM

M.B. Jak Pan ogólnie ocenia potencjał pomorskich firm oraz ich przygotowanie do ekspansji międzynarodowej? Jak branża TSL radzi sobie w tych zawodach?

B.O. Region pomorski charakteryzuje się dużym otwarciem na współpracę z rynkami międzynarodowymi. To wynika z wielu czynników, również z charakterystycznego nadmorskiego położenia regionu, które zawsze skłaniało ludzi do podróży, szukania rynków „za morzem”. Przygotowanie pomorskich firm do obecności na rynkach międzynarodowych oceniam wysoko. Oczywiście, zawsze można wskazać jakieś problemy, jak np. załamanie się rynku off-shore’wego (wydobycie ropy, gazu z morza na świecie), z czego korzystało wiele firm. Również branża TSL ma się dobrze na arenie międzynarodowej. Ta branża ze swej natury działa na rynkach międzynarodowych, ale domeną działalności wieli firm z tej branży jest Pomorze, bo tutaj mamy do czynienia z bardzo szybko rosnącym rynkiem.  

WSPARCIE RIGP 

M.B. W jaki sposób Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realnie pomaga swoim członkom w rozwoju i promocji za granicą? Jakie korzyści otrzymują członkowie RIGP i dlaczego warto być aktywnym uczestnikiem spotkań i szkoleń organizowanych m.in. w przestrzeniach konferencyjnych Olivii?

B.O. W RIGP skupionych jest wiele firm i to głównie dzięki ich usługom inni przedsiębiorcy mają szansę skorzystać z profesjonalnej pomocy. RIGP realizuje również projekty, których celem jest pomoc firmom na rynkach międzynarodowych, chociażby projekt Pomorski Broker Eksportowy, w którym jest jednym z partnerów. Z punktu widzenia firmy zainteresowanej konkretnym rynkiem warto po prostu przyjść na seminaria czy szkolenia, by dowiedzieć się o szczegółach prowadzenia biznesu np. w Norwegii czy w Iranie. Dla tych, którzy chcą dalszej pomocy oferujemy profesjonalne doradztwo. Projekt Pomorski Broker Eksportowy może również współfinansować koszty wyjazdów na targi, konferencje, etc… Nie zapominajmy, że Izba może zaproponować konkretną pomoc w finansowaniu działalności biznesowej. Zapraszam do Izby.

ROLA GDAŃSKA W BRANŻY 

M.B. Przechodząc do przygotowywanej przez Actia Forum już po raz 8. Konferencji Transport Week, jednego z najpopularniejszych wydarzeń poświęconych branży TSL. Jaka jest dzisiaj rola Gdańska i całego Pomorza na rynku międzynarodowym? Mam na myśli współpracę naszych przedsiębiorstw z firmami rejonu Morza Bałtyckiego, Europy i świata?

B.O. Rola Gdańsk i Gdyni w ostatnich latach wzrosła bardzo znacząco, głównie za sprawą rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni. Taką datą graniczną był rok 2004, czyli wejście Polski do UE. Odzwierciedleniem szybkiego rozwoju gospodarczego kraju i wymiany handlowej były bardzo szybko rosnące przeładunki w portach. Jednocześnie, również dzięki funduszom UE, nastąpiły duże inwestycje w infrastrukturę transportową, co jeszcze bardziej wzmocniło pozycję portów. Wraz w wzrostem ilości ładunków w portach rożnie również branża transportowa, która – w uproszczeniu mówiąc – zajmuje się obsługą handlu i ładunków. To branża, która kreuje bardzo dużo miejsc pracy, głównie w otoczeniu portów. W skali Bałtyku rola Pomorza to rola lidera, a w skali Europy porty Gdańska i Gdyni to jeden z najszybciej rozwijających się ośrodków portowych średniej wielkości w Europie.  

POMORZE 2030

M.B. A gdybyśmy chcieli pokusić się o śmiałe opisanie jak będzie wyglądała wizja Pomorza w 2030 roku, w branży logistycznej i transportowej? Co będziemy mieli wtedy, a czego nie mamy dzisiaj i na czym dzisiaj jeszcze trzeba wiele poświęcić wysiłku i energii?

B.O. Jeśli miałbym się pokusić o jakąś wizję Pomorza 2030 to zapewne skala biznesu portowego i branży TSL będzie dużo większa. Będą tutaj wpływały większe statki, porty będą miały większą bardziej nowoczesną infrastrukturę. Jedną z kluczowych spraw do rozstrzygnięcia jest infrastruktura drogowa i kolejowa, zarówno w bezpośrednim dostępie do portów jak i dalej na tzw. zapleczu. Więc jeśli mówimy o wysiłku to powinien on być skierowany zarówno w stronę rozwoju portów jak i rozwoju infrastruktury lądowej. Przy czym rozwój nie tylko rozbudowa, ale również inteligentne zarządzanie nią i ruchem.

NOWY JEDWABNY SZLAK 

M.B. Jednym z tematów konferencji będzie dyskusja wokół tematu rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku. Jak Pan ocenia szansę na dalszy rozwój dla bałtyckiego i europejskiego sektora logistycznego?

B.O. Temat ten jest obecny na wielu spotkaniach i konferencjach. Polityka rządu Chin w ramach tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku polega głównie na wzmocnieniu inwestycyjnej obecności Chin w świecie, w tym i w Europie. Inwestycje chińskie realizowane są również w portach, np. w Grecji czy Portugalii. Trzeba pamiętać o tym, że szlak transportowy pomiędzy Europą i Azją, w szczególności Chinami, to największa skala wymiany handlowej na świecie. Można więc powiedzieć, że inwestycje chińskie w porty europejskie to naturalny kierunek realizacji celów Jedwabnego Szlaku. Jednak skala inwestycji w Europie jest wciąż niewielka. Czas pokaże, czy chiński kapitał ulokuje się w portach w większym stopniu.

INNOWACJE W BIZNESIE 

M.B. Czy obserwując od wielu lat rozwój sektora TSL, uważa Pan, iż jest tu miejsce na kreowanie popytu na innowacje i na nowe rodzaje usług i rozwój form typ start-up?

B.O. Jak najbardziej tak. Branża portowa, czy szerzej TSL to branża szybko rosnąca i jednocześnie uchodząca za branże dosyć konserwatywną. Jednoczesny rozwój branży i jej stan zaawansowania technologicznego stwarza szanse na realizację wielu innowacyjnych projektów czy tzw. start-upów. Generalnie obserwujemy od kilku lat proces tzw. digitalizacji czy cyfryzacji tej branży, który w konsekwencji służyć ma podniesieniu efektywności rozwiązań logistycznych dla przewozu towarów.

GALA TRANSPORT WEEK W OLIVII

M.B. W ramach programu 3 dniowego wydarzenia Transport Week 2018, zaplanowali Państwo także specjalne spotkanie dla wszystkich gości, które odbyło się w wyjątkowym miejscu – Olivia Sky Club, z którego można oglądać panoramę całej Zatoki Gdańskiej. To z tego miejsca widać też morskie szklaki transportowe. Proszę opowiedzieć czego doświadczyli goście tego wyjątkowego wieczoru?

B.O. Goście mieli przede wszystkim okazję miło spędzić czas w przestrzeni Olivia Business Centre, rzeczywiście z widokiem na Zatokę. Takie spotkania stwarzają okazję do nieformalnych rozmów, inicjowania kontaktów biznesowych. Generalnie, goście, którzy odwiedzają Gdańsk czy Gdynię raz na kilka lat są zadziwieni tempem rozwoju i miejscami takimi jak Olivia. W imieniu organizatorów Transport Week dziękuję za gościnę tego wieczoru. Warto zaznaczyć, że podczas spotkania „Baltic Transport Journal” wręczył nagrody dla firm za ich szczególne osiągnięcia w branży transportowej na Bałtyku. Wśród laureatów znalazły się m.in. firmy z Pomorza: DCT Gdańsk i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

POMORZE – OKNO NA ŚWIAT

M.B: Słuchając pana doświadczeń przedstawiających rozwój pomorskich firm i ich związki ze światem,  a także obserwując intensywny wzrost branż związanych z transportem – zogniskowany w Gdańsku – można śmiało mówić o tym, że nasze okno na świat jest coraz szerzej otwarte!

B.O.  O tak! Pomorza, Gdańska okna na świat zawsze były i są szeroko otwarte.

–/–

Bogdan Ołdakowski, prezes zarządu i założyciel Actia Forum Sp. z o.o. Od 2006 pełni jednocześnie funkcję Sekretarza Generalnego Organizacji Portów Bałtyckich. Również prezes zarządu wydawnictwa Baltic Press Sp. z o.o. oraz Fundacji Motus. W latach 1996- 2003 związany z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA na różnych stanowiskach. W tym okresie brał udział w pracach Organizacji Portów Bałtyckich (BPO), Europejskiej Organizacji Portów Morskich (ESPO) i innych organizacjach międzynarodowych. W latach 2000-2003 pracował jako doradca w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o. W latach 1994-1998 związany z firmą doradczą GEOMOR, gdzie zakończył współpracę na stanowisku członka zarządu, dyrektora zarządzającego. Uczestniczy w pracach organizacji branżowych i gospodarczych, członek grup ekspertów i grup doradczych, m.in. członek zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, członek European Sustainable Shipping Forum i European Ports Forum – grup doradczych przy Komisji Europejskiej. Uczestnik wielu projektów konsultingowych z zakresu sektorów morskich, portów, infrastruktury, transportu, energetyki, ochrony środowiska. Organizator, prelegent i prowadzący konferencji i forów międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii. W trakcie studiów stypendysta Programu Tempus. Po ukończeniu studiów stypendysta Rządu Królestwa Danii. Ukończył Prawno-Managerskie Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz kursy managerski: Port Management and Organization organizowany przez Ports of Stockholm. Ukończył również Baltic Leadership Programme organizowany przez Swedish Institute. Aktywnie uprawia sport: tenis, piłka nożna, narty. Interesuje się jazzem, literaturą, malarstwem współczesnym.

–/– 

O Olivia CONNECT. Projekt CONNECT powstał, by stymulować i ułatwiać współpracę między wszystkimi rezydentami Olivia Business Centre. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi biznesu oraz inicjowanie projektów, których wspólna realizacja sprzyja ekspansji regionu pomorskiego. W Olivia CONNECT swoje siedziby mają liczne organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia i fundacje oraz instytucje wsparcia biznesu. Wśród rezydentów Olivia CONNECT są m.in.: Fundacja infoShare, Fundacja Marka Kamińskiego, Instytut Marka Kamińskiego i Fundacja Inspirujące Przykłady, jak też Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorski Związek Przedsiębiorców Lewiatan, GUP Job Office, Klaster ICT Interizon i BPO Education Centre – Sopocka Szkoła Wyższa.

GALA TRANSPORT WEEK 2018 W OLIVII 

OLIVIA PARTNEREM TRANSPORT WEEK 2018 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ROZMÓW OLIVII 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.