08.04.2020

Akcja Newsletter – Tarcza Antykryzysowa

Szanowni Państwo,

w ramach akcji Newslettera prawnego chcielibyśmy przybliżyć Państwu rzetelne informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 na Państwa sytuację prawną, ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia działalności gospodarczej, praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika, a także zasad realizacji umów handlowych w wyjątkowych okolicznościach.

Wobec powyższego, zachęcamy do przesyłania nurtujących Państwa pytań dotyczących powyżej określonego obszaru prawa, które zostaną przeanalizowane przez specjalistów z naszego biura i posłużą za inspirację do redakcji Newslettera  publikowanego na stronie: www.oliviacentre.com/cat/odpowiedzi-tarcza-antykryzysowa.

Prosimy o przesyłanie pytań na adres: napiszdo@oliviacentre.com zgodnie z następującym schematem:

  • zwięzły opis sprawy;
  • pytanie, na które chcielibyście Państwo otrzymać odpowiedź.

Newsletter prawny jest bezpłatny i dostępny dla każdego użytkownika serwisu www.oliviacentre.com/cat/odpowiedzi-tarcza-antykryzysowa

Uprzejmie informujemy, że:

  • Newsletter prawny oraz jego aktualizacje są publikowane z częstotliwością ustalaną przez Autorów, przy czym dołożymy starań, aby publikacja nowych treści odbywała się w odstępie cotygodniowym;
  • wszelkie zamieszczone na stronie www.oliviacentre.com/cat/odpowiedzi-tarcza-antykryzysowa treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej, a ponadto treści te mogą nie uwzględniać wszystkich aspektów istotnych dla danego zagadnienia oraz – z uwagi na dynamiczną sytuację – mogą już w dacie ich publikacji stać się nieaktualne z powodu zmiany przepisów prawa, przy czym dołożymy starań w celu bieżącej aktualizacji publikowanych treści;
  • Administrator danych osobowych oraz autorzy Newslettera prawnego nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody  powstałe w związku z podejmowaniem lub niepodejmowaniem przez osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na stronie www.oliviacentre.com/cat/odpowiedzi-tarcza-antykryzysowa
  • treść  Newslettera prawnego stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów jego Autorów w chwili ich publikacji oraz nie stanowi oficjalnego stanowiska Administratora danych osobowych lub Olivia Business Centre w jakiejkolwiek sprawie;
  • Autorzy zastrzegają  sobie prawo do zmiany  treści Newslettera prawnego oraz poglądów i stanowisk w nim wyrażonych, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa;
  • Autorzy wykorzystają do redakcji Newslettera prawnego wybrane przez siebie pytania i nie gwarantują udzielenia odpowiedzi na przesłany przez Państwa problem prawny;
  • użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera prawnego w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z jego treścią;
  • treści publikowane w ramach Newslettera prawnego zostaną zanonimizowane (pozbawione danych osobowych).

Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Contractor+ Sp. z o.o. z siedzibą w (80-251) Gdańsku przy ul. Batorego 16/1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556846, NIP 9571078431, REGON 361463980, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”);

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, korzystając z następujących adresów: Contractor+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Inspektor Ochrony Danych, ul. Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk, adres e-mail: iod@oliviacentre.com.

Administrator może przetwarzać następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane zawarte w Pani/Pana korespondencji mailowej skierowanej do Administratora.

Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w celu przyjęcia, zapoznania się lub/i udzielenia odpowiedzi na przedstawione przez Pana/Panią pytanie lub zagadnienie prawne – na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), przez okres do trzech lat od dnia nadesłania przez Pana/Panią korespondencji mailowej do Administratora.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (przykładowo: podmiotom, z których Administrator korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej działalności, dostawcom systemów informatycznych wspierających działalność Administratora).

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia;

Podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.