29.08.2013

Międzynarodowy Program "Master of Business Administration (MBA) GFKM"

Program MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów jest klasyfikowany w Klasie Mistrzowskiej w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM (www.semforum.org.pl).
Studia MBA prowadzone przez GFKM mają charakter programu Executive. Oznacza to, że adresowane są do osób z co najmniej 3-letnim doświadczeniem menedżerskim.
Cechy wyróżniające Międzynarodowy Program MBA GFKM:
Program studiów przeznaczony jest głównie dla menedżerów, właścicieli firm, przedsiębiorców.Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).W czasie trwania studiów ma miejsce wymiana wiedzy między uczestnikami posiadającymi doświadczenie biznesowe.Materiały i podręczniki otrzymywane przez uczestników prezentują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.Organizatorzy na bieżąco komunikują się z uczestnikami programu.Zaletą programu jest „Efekt sieci” – możliwość nawiązania kontaktów i zawiązania aliansów o strategicznym znaczeniu dla firm oraz karier zawodowych uczestników studiów.Program prowadzony w języku polskim i angielskim.Studia trwają od października 2013 r. do czerwca 2015 r.Kryteria przyjęcia:
– ukończone studia wyższe
– co najmniej trzyletnia praktyka zawodowa,
– znajomość języka angielskiego
– pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
XXIII edycję Międzynarodowego Programu MBA GFKM rozpoczynamy 17 października 2013 r.
Zapraszamy do składania aplikacji online do 17 września 2013 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 21 września 2013 r. (sobota).
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.gfkm.pl/oferta-szkoleniowa/mba/mba-gdansk/mba-gdansk lub kontaktując się z Biurem MBA GFKM, Olivia Business Centre, budynek Olivia Gate, II p., pok. 15, tel. 58 558 58 58 w. 383, mba@gfkm.plGdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów we współpracy z Olivia Business Centre, Uniwersytetem Gdańskim oraz RSM Erasmus University jako instytucją walidującą, zaprasza do udziału w XXIII edycji Międzynarodowego Programu Master of Business Administration (MBA) GFKM.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.