08.12.2017

Kropelka życia z „Kropelką Energii”.

O Gali Inauguracyjnej Fundacji Kropelka Energii słów kilka…

Uroczyste wręczenie odznak i dyplomów honorowym dawcom krwi, wykład prof. Andrzeja Hellmanna i dr Michała Tasznera z Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pt. „Możliwości leczenia krwią a rola Honorowego Dawcy Krwi”, a także prezentacja dotychczasowej aktywności Fundacji Kropelka Energii w Olivia Business Centre to główne elementy Gali Kropelka Energii, która odbyła się w grudniowy, mikołajkowy wieczór w Olivia Sky Clubie.

Honorowymi gośćmi Gali byli m.in.: Wiktor Tyburski – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, Halina Lewkowska – Członek Rady Fundacji Kropelka Energii, Anna Rychłowska – Kierownik Działu Dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, Maciej Grabski – Prezes Olivia Business Centre, Andrzej Blok – Członek Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK, Wiceprzewodniczący Pomorskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa i liczne grono honorowych dawców krwi.

Olivia Business Centre wspiera akcję od jej startu. W organizowane w Olivii akcje zbiórki krwi włączyli się liczni partnerzy, m.in. rezydenci centrum. OBC jest bowiem nie tylko miejscem pracy, ale też wyjątkową społecznością. Najcenniejszy dar oddać mogą w Olivii wszyscy chętni, od pracowników centrum, po mieszkańców Trójmiasta i przebywających w nim gości.  Krwiobusy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa spotkać można, tradycyjnie, na parkingu C przy Olivia Business Centre.

Nieformalny Klub Honorowych Dawców Krwi ENERGA „Kropelka Energii”, działający jako inicjatywa pracownicza w największej spółce energetycznej północnej Polski od 2012 roku skutecznie pomaga w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia. Obecnie funkcjonuje jako Fundacja Kropelka Energii. Tomek i Piotrek, pracownicy Energi, którzy przyczynili się do powstania tej szczytnej inicjatywy, od początku chcieli, aby Kropelka Energii była dostępna dla każdego dawcy. Powołanie fundacji jest więc realizacją ich marzenia. Jak mówią, podczas organizacji pierwszej akcji zbiórki krwi, 8 sierpnia 2012 r., mieli wiele obaw o przyszłość.

Bardzo dziękujemy, że nam wtedy zaufaliście. Pamiętajcie, że… „Być Dawcą to wielki zaszczyt”. Chcielibyśmy, aby to motto również zachęcało wszystkich do działania i pomocy drugiemu człowiekowi – mówią zgodnie Tomasz Rubanowicz i Piotr Krysiński, prezes i wiceprezes zarządu Fundacji „Kropelka Energii”.

W ciągu pięciu lat działania Klubu pracownicy Grupy Energa oraz ich przyjaciele zebrali niemal 830 litrów krwi, z czego 244 litry w 2016 r. Z akcji na akcję liczba osób decydujących się podzielić najcenniejszym z darów życia, rośnie. Podobnie, jak potrzeby służby zdrowia.

Zapotrzebowanie na krew i jej składniki nieustannie rośnie. Zmiana formy funkcjonowania klubu była konieczna, aby rozszerzyć możliwości organizacyjne, wynikające z potrzeby rozwoju tego projektu. Bardzo się cieszę z ogromnego wsparcia, jakie dostaliśmy od pracowników Grupy Energa. To dzięki nim mieliśmy motywację, aby dążyć do osiągnięcia założonego celu – mówi Tomasz Rubanowicz. – Nie możemy także nie podziękować wszystkim partnerom Kropelki Energii, bez nich nie bylibyśmy w tym miejscu – dodaje Piotr Krysiński.

Obszerna relacja zdjęciowa z wydarzenia

Więcej o Fundacji Kropelka Energii:

Wynikające ze statutu fundacji cele działania dotyczą:

  • Pomocy w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia;
  • Propagowania i popularyzowania idei honorowego krwiodawstwa na terenie całego kraju, jako niezastąpionej metody ratowania ludzkiego życia;
  • Integracji środowisk Honorowych Dawców Krwi – poprzez wymianę wspólnych doświadczeń podczas różnych spotkań środowiskowych niezależnie od przynależności do innych organizacji pozarządowych, tj. stowarzyszeń, fundacji, czy też Klubów Honorowych Dawców Krwi;
  • Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, prowadzenie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, poprawy funkcjonowania administracji publicznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocji i organizacji wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • Działalności na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 

 DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W AKCJACH!:)

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.