02.06.2017

Konferencja „Ugody pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą już 14 czerwca 2017 roku w Olivia Business Centre

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

„Ugody pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą – nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r.”

 

W dniu 1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy w zakresie możliwości zawierania ugód zarówno sądowych jak i pozasądowych pomiędzy podmiotami publicznymi, a przedsiębiorcami. Nowe przepisy dotyczą umów zawieranych przez gminy, powiaty i województwa oraz rządowe podmioty publiczne z przedsiębiorcami w drodze zamówień publicznych, ale także poza nimi.

Przedmiot konferencji

Konferencja skupi się na omówieniu zmian w przepisach oraz na sposobach praktycznego wdrożenia ugody cywilnoprawnej pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą – z punktu widzenia elementów ugody, prowadzenia postępowania sądowego i pozasądowego, w tym mediacji oraz dyscypliny finansów publicznych.

Konferencję kierujemy do:

  • przedsiębiorców mających zawarte umowy z podmiotami publicznymi tj. m.in z gminami, powiatami czy administracją rządową lub planujących zawierać takie umowy,
  • gmin, powiatów, województwa oraz jednostek administracji rządowej, w szczególności takich, które toczą spory sądowe lub pozasądowe z przedsiębiorcami,
  • mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. W trakcie potwierdzania –  Wojewoda Pomorski.

Partner: Olivia Business Centre.

Termin i miejsce

Konferencja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku w Olivia Business Centre, w godz. 10.00-13:00, budynek Olivia Four.

Zgłoszenia na konferencję

Konferencja jest bezpłatna. Ilość miejsc ograniczona.

Udział w konferencji tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej,  zgłoszenie na konferencję (tutaj).

Program konferencji oraz materiały konferencyjne do pobrania (tutaj).

Więcej informacji o zmianach prawa dotyczących ugód pomiędzy podmiotami publicznymi, a prywatnymi w aktualności: „Samorządy mogą chętniej zawierać ugody z przedsiębiorcami.”

ZAPRASZAMY!

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.