05.09.2017

Kapitał ludzki – kluczowy zasób firm i organizacji. Rozmowa z Joanną Bojarską-Buchcic, kreatorką społeczności HRowców

Wrzesień to czas powrotu po wakacjach do szerokiego wachlarza stałych spotkań i konferencji w Olivia Business Centre, w głównej sali konferencyjnej Olivia Sky Club. Jednym z bardzo istotnych zakresów tematycznych, które stale są obecne w programie tego miejsca, będącego z założenia przestrzenią integracji i inspiracji, jest obszar tematów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym, a także intensywnym eksplorowaniem możliwości rozwoju talentów przez firmy.

11 września, w godzinach 8.30 – 12.00 w Olivia Sky Club (Olivia Tower, XII piętro), odbędzie się śniadanie biznesowe „HR Trendy 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji”, na które zapraszamy także wywiadem z jego organizatorką, Joanna Bojarską-Buchcic.

Tematem wydarzenia będzie prezentacja raportu „HR Trendy 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji”. To jedno z najszerzej zakrojonych przedsięwzięć badawczych Deloitte na temat talentów, przywództwa i wyzwań stojących przed działami HR firm w erze rewolucji technologicznej.

Monika Bogdanowicz (Komunikacja Olivia Business Centre): Pani Joanno, najbliższe spotkanie, organizowane przez American Chamber of Commerce Poland w Olivia Business Centre, będzie poświęcone strategicznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi pod tytułem „Strategic HR”. Jaka jest idea spotkań i dla kogo są one organizowane? 

Joanna Bojarska-Buchcic (Managing Partner HR SOLUTIONS GROUP, Regionalny Dyrektor w American Chamber of Commerce Poland): Obejmując funkcję (red. Dyrektora Regionu) w AmCham w kwietniu tego roku uznałam, że kwestie związane ze strategicznym zarządzeniem zasobami ludzkimi, czym też zajmuję się od 18 lat, są na tyle ważne w obecnej rzeczywistości rozwoju nowoczesnych technologii i szybko zmieniającego się rynku pracy, że postanowiłam stworzyć w ramach izby cykl spotkań pt. „Strategic HR”. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i są dedykowane dla działów HR, a także zarządów.

Mają one na celu dostarczanie wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań, a także zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań i trendów światowych w obszarze HR.

Mam nadzieję, że program przygotowany przeze mnie oraz firmy partnerskie na jesień tego roku będzie interesujący dla uczestników i dostarczy wiedzy oraz doświadczeń z obszarów m.in. strategicznego zarządzania wynagrodzeniami, budowania otoczenia i zaangażowania pracowników, a także wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii.

30 sierpnia w Hotelu Hilton w Gdańsku odbyło się spotkanie Dyrektorów Personalnych kluczowych firm trójmiejskich, podczas którego debatowaliśmy o wyzwaniach stojących przed nowoczesnymi działami HR i możliwościach z naszej strony, jako Izby, wsparcia tychże działań polegającego na dostarczaniu ciekawej wiedzy i platformy do wymiany doświadczeń. 

Utwierdziło mnie to osobiście w przekonaniu, że potrzeba faktycznie występuje i chciałabym, reprezentując Izbę w regionie, na tę potrzebę odpowiedzieć wsparciem.

Nasi członkowie to globalne firmy amerykańskie, które jako jedne z pierwszych na świecie doświadczają zmian w różnych obszarach zarządzania wywołanych przez globalną cyfryzację, co nie pozostaje bez znaczenia, gdyż te trendy w organizacjach mocno wchodzą na nasz rynek polski, co bardzo oddziałuje na firmy konkurencyjne, które są niejako zmuszone do wdrażaniach w swoich organizacjach zmian.

MB: Podczas planowanego przez Państwa spotkania firma Deloitte zaprezentuje Raport „HR Trendy 2017”. Trendy HR 2017. Zmiana zasad erze cyfryzacji”. Dlaczego i w jaki sposób ten raport jest istotny dla trójmiejskiego biznesu?

JB-B.: Firma Deloitte od lat opracowuje raporty dotyczące trendów HR na świecie. Raport ”HR Trendy 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji” jest największym badaniem w zakresie kapitału ludzkiego przeprowadzonym przez firmę Deloitte. Badaniem objęto grupę 10 000 pracowników ze 140 krajów. Raport ten pokazuje ogromne zmiany, które zachodzą w świecie biznesu, a które podyktowane są intensywnym rozwojem technologii i cyfryzacji na świecie. Oznacza to tak naprawdę zmianę zasad prowadzenia biznesu i zarządzania nim, a także nową rolę HR. Przed HR stoją duże wyzwania związane z budowaniem wielokulturowych i wielopokoleniowych zespołów, których członkowie posiadają bardzo różne potrzeby związane z funkcjonowaniem zarówno w otoczeniu biznesu, jak i w samej firmie. Do tego dochodzi zmiana technologiczna, na którą nie wszystkie pokolenia pracowników są gotowe. Raport pokazuje trendy światowe w HR i naszą polską rzeczywistość.

Zmiana myślenia liderów zmierza do tworzenia organizacji przyszłości, zarówno jeśli chodzi o środowisko pracy, możliwości rozwoju kariery zawodowej, jak i pozyskiwania talentów na trudnym, konkurencyjnym rynku pracy. Rzecz dotyczy także wdrożenia nowoczesnych technologii usprawniających pracę i poprawiających jej efektywność, a co za tym idzie wydajność.

Zaprosiłam firmę Deloitte do zaprezentowania raportu, gdyż ma on szczególną, strategiczną wartość dla osób zarządzających zasobami ludzkimi w organizacjach.

Raport pokazuje, z czym firmy z rynku trójmiejskiego będą się musiały zmierzyć w nadchodzącej przyszłości. Widząc trendy można tę zmianę właściwie przygotować i wdrożyć w organizacji.

Bardzo mi zależało na zaprezentowaniu raportu na naszym rynku trójmiejskim, gdyż uważam, że to ludzie tworzą firmy. A bycie konkurencyjnym na tak wymagającym rynku wymaga wdrożenia działań w obszarze budowania zaangażowania pracownika, poznania i zaspakajania jego potrzeb zawodowych.

MB: W jaki sposób, według Pani, analizy i rekomendacje rozwoju w obszarze HR dla firm z różnym potencjałem mogą być pomocne w wypracowaniu strategii działań i budowaniu organizacji przyszłości?

JB-B.: Uważam, że raporty z rynku są bardzo pomocne w budowaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Z uwagi na ich rzetelność dostarczają informacji bezpośrednio od liderów, menedżerów i pracowników. Poznajemy ich zdanie i opinie na różne tematy, a także ich potrzeby.

Dzisiejsza sprawnie zarządzana i efektywna organizacja to zadowoleni i zmotywowani pracownicy, a także mądrze dobrane narzędzia i technologie, które usprawniają pracę i ją wspierają, a nie utrudniają. Firmy muszą przejść zmianę w sposobie myślenia i postrzegania pracownika w organizacji. Wiąże się to ze zmianą mentalności oraz zasad zarządzania ludźmi. Wielopokoleniowe zespoły to przecież różne potrzeby i różne sposoby zarządzania. Na to trzeba czasu i pracy działów HR w tworzeniu efektywnych zespołów, które długofalowo będą pracować w organizacji i ją tworzyć.

Uwzględniając pewne aspekty w tworzeniu strategii HR, chociażby polityki pozyskiwania talentów, niezbędna jest wiedza, jakiej pracy i w jakim środowisku oczekują talenty. Taką wiedzę dostarczają właśnie analizy i raporty.

Uważam, że dane rynkowe oraz trendy są dzisiaj niezbędne w formułowaniu strategii personalnej w firmie.

MB.: Dziękuję bardzo za rozmowę!

JB-B.: Dziękuję i zapraszam na spotkania z cyklu „Strategic HR” i „HR Trendy 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji”.

Rejestracja i informacja o spotkaniu: http://www.oliviacentre.com/events/event/trendy-hr-2017-zmiana-zasad-w-erze-cyfryzacji/

Więcej:

Raport: Trendy HR 2017

2017 Global Human Capital Trends 

Joanna Bojarska-Buchcic – Managing Partner HR SOLUTIONS GROUP i HR SOLUTIONS USA, Regionalny Dyrektor w American Chamber of Commerce Poland, wcześniej Senior Consultant tworzący struktury irlandzkiej firmy Sigmar Group w Polsce, zarządzający odziałem firmy w Gdańsku. Posiada 18 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie Human Resources Management, w szczególności w rekrutacji personelu na stanowiska specjalistyczne i kierownicze oraz top-managerskie, a także rozwoju startupów rekrutacyjnych i tworzeniu zespołów. Posiada także 4 letnie doświadczenie w pracy związanej z obszarem zarządzania personelem w niemieckim, międzynarodowym koncernie Dyckerhoff Group w branży budowlanej. Ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz MBA o specjalizacji Human Resources Management.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.