22.05.2013

Jak zaplanować karierę, która będzie źródłem satysfakcji

Swoim doświadczeniem ze studentami podzieli się menedżerowie znanych trójmiejskich firm, takich jak Bayer, PwC, Goyello, Sii, Thomson Reuters, Flugger, Energa, Meritum Bank, GFKM oraz przedstawiciele firm z branży HR. Gościem specjalnym konferencji była Pani Marta Waligórska z amerykańskiej korporacji finansowej State Street.
– Konferencja Maximising Your Career Advantage jest naszym kolejnym projektem skierowanym do młodych osób u progu wejścia na rynek pracy. Na początku bieżącego roku uruchomiliśmy program Olivia Campus, w którym uczestniczy 35 najlepszych studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalnie dla nich przygotowano staże, szkolenia oraz warsztaty i seminaria w firmach mających swoje siedziby w Olivia Business Centre. Teraz wraz z tymi firmami chcieliśmy pokazać studentom, że kariera zawodowa to ciągły rozwój, postrzegany nie tylko jako wyższe stanowisko czy kompetencje, ale także jako wyższe zarobki, zdobywanie nowej wiedzy oraz wzrost satysfakcji z pracy. Chcemy uświadomić młodym, że są odpowiedzialny za swoje kariery– wyjaśnia Maciej Grabski, inwestor Olivia Business Centre w Gdańsku – największego kompleksu biurowego w Polsce północnej.
Zaproszenie goście starali się udzielić słuchaczom cennych rad, na czym się skupić, aby rozwijać karierę w firmie, która nas zatrudni. – Jesteśmy firmą z branży IT, to mamy ściśle określony profil osoby, która może u nas pracować. Zatrudniamy głównie programistów i testerów oprogramowania. Zauważyliśmy, że młodzi ludzie mają duże problemy podczas rozmów kwalifikacyjnych. Często nie są przygotowani do takiej rozmowy. Zdajemy też sobie sprawę z tego, że trzeba czasu zanim taka osoba wdroży się w struktury i sposób funkcjonowania firmy. Świadomi jesteśmy również tego, że w większości przypadków osoby kończące studia posiadają wiedzę tylko teoretyczną i trzeba czasu, zanim zdobędą odpowiednie doświadczenie – mówi Michael Desmurs, dyrektor zarządzający w Sii Gdańsk.
Słowa te potwierdza Renata Matuszkiewicz, Kierownik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. – Pracodawcom zależy, aby ludzie do nich aplikujący mieli wiedzą ogólną, niezbędną do wykonywania zadań na danym stanowisku. Ważne jest również, aby znali zasady działania sektora gospodarki, w jakim chcą pracować – a z tym już jest niestety trochę gorzej. Uczelnie przygotowują absolwentów coraz lepiej do wejścia na rynek pracy, niemniej jednak jest duży problem ze znalezieniem kandydatów na stanowiska specjalistyczne, wymagające znajomości wąskiego zakresu zagadnień.
Niestety wyniki badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego są druzgoczące. 37 proc. dorosłych Polaków nigdy nie uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach czy praktykach. Swoje kompetencje zawodowe po zakończeniu nauki podnosi zaledwie 5 proc. młodych ludzi, podczas gdy średnia europejska wynosi 9,3 proc. Efekt tego jest taki, że blisko 40 proc. polskich magistrów i inżynierów podejmuje swoją pierwszą pracę nie w wyuczonym zawodzie, ale tam, gdzie ją dostaną.
– Ważne jest, aby stale podnosić swoje kwalifikacje, jednocześnie absolwenci powinni robić to z głową. Nie chodzi o to, aby zdobyć papierek, z myślą „a nuż się przyda”. Takie podejście jest bezcelowe, lepiej będzie pogłębiać swoją wiedzę w ramach zawodu, w którym pracujemy lub chcemy pracować. Studia podyplomowe i kursy muszą być przemyślane, bo rynek pracy jest oparty na wysoko wykwalifikowanych osobach – dodaje Renata Matuszkiewicz.
Jak wynika z badań grupy Manpower "Trendy HR w sektorze BPO/SSC" aż 75% ankietowanych firm ma problemy z pozyskaniem nowych pracowników na istotne dla ich działalności stanowiska, a ponad połowa zmaga się z ich rotacją. Dla większości firm branży BPO/SSC, podstawową przyczyną odczuwanych problemów z rekrutacją pracowników stanowi brak dostępnych kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami na rynku pracy, oraz brak doświadczenia. Problemem są wysokie wymagania finansowe aplikujących kandydatów, a także brak znajomości języków obcych.
– Kandydatom do pracy brakuje umiejętności miękkich jak komunikacja, współpraca, nastawienie proaktywne. Tego nie uczą się na studiach, a umiejętności te są bardzo pożądane w korporacjachi ogólnie przydatne w życiu. Przechodząc na konkrety brakuje inicjatywy w realizowaniu zadań, uczeniu się nowych umiejętności, umiejętności przekładania wiedzy czy teorii wyniesionych ze studiów na praktykę zawodową. Brakuje też chęci realizowania zadań rutynowych, czy brania na siebie odpowiedzialności – komentuje Małgorzata Mickiewicz, ze Studia HR.
Posiadanie umiejętności miękkich jest równie ważne jak wiedza merytoryczna, doświadczenie, wykształcenie czy znajomość języków. Rozwój własnych kompetencji to najlepsza inwestycja, jakiej można dokonać. Stajemy się bardziej atrakcyjni dla pracodawców, a z drugiej strony w mniejszym stopniu może dotyczyć nas bezrobocie.
– Nad umiejętnościami miękkimi warto pracować przez cały okres studiów. Niektórzy mają większe predyspozycje do posługiwania się nimi, inni muszą włożyć więcej wysiłku w naukę i korzystanie z nich. Wszelkie prace projektowe z innymi będą uczyły współpracy, dobrej komunikacji, wychodzeniaz inicjatywą, rozumienia swojej roli w zespole. Dobra komunikacja jest metakompetencją, której też można się nauczyć na szkoleniach albo samodzielnie szlifować ten temat. Na dobrą komunikację składa się szereg mniejszych umiejętności, jak umiejętność aktywnego słuchania, parafrazowanie, adekwatne zadawanie pytań, zbieranie i podsumowywanie, zgodność komunikatów werbalnych z niewerbalnymi itp.. To są obszary, które można samodzielnie kształtować. A ich przydatność jest wykorzystywana zarównow życiu zawodowym jak i osobistym – dodaje Małgorzata Mickiewicz.
Planując swoją ścieżkę kariery oprócz własnych zainteresowań czy umiejętności trzeba też zwrócić uwagę na zarobki. Pieniądze są jednym z czynników determinującym wybór naszej drogi zawodowej. Pamiętać jednak, że wysokość zarobków jest zależna od stopnia danego stanowiska, dlatego właśnie inwestycja w samorozwój jest tak istotna w osiągnięciu awansu czy satysfakcji finansowej.
– W czasach recesji i kryzysu warto jest być realistą w swoich oczekiwaniach finansowych. Wysokie zarobki wiążą się z posiadaniem wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim. Absolwenci zazwyczaj nie posiadają wiedzy i doświadczenia eksperckiego, więc też powinni realnie konstruować swoje oczekiwania finansowe i nie oczekiwać zbyt wygórowanej płacy. Ci, którzy chcą się przygotować rzetelnie do negocjacji płacowych mają do dyspozycji źródła wiedzy w postaci różnych raportów na temat wynagrodzeń, zarówno w sektorach gospodarki, jak i w regionach. Jeżeli ktoś szuka pracy, nie może stawiać poprzeczki zbyt wysoko, bo to zmniejsza szanse u potencjalnego pracodawcy.
Konkluzja wynikająca z konferencji Maximising Your Career Advantage jest jedna. Zdobyte wykształcenie nie jest gwarancją zdobycia pracy. Jesteśmy panami swoich losów i od nas zależy, jak potoczy się nasza kariera zawodowa. Kariera, która warunkuje większość naszych życiowych losów. Trzeba sobie na pewnym etapie uświadomić, że decyzje podejmowane na studiach będą miały wpływ na nasze dalsze życie. Oczywiście, trudno jest w młodym wieku powiedzieć „wiem kim i co chciałbym robić w życiu”, ale można próbować szukać właściwej drogi. Wszelkie szkolenia i kursy na pewno ułatwią znalezienie właściwej ścieżki.
– Obecnie mamy do czynienia z pewnym trendem w poszukiwaniu przez firmy nowych pracowników. Szuka się talentów, ludzi o ogromnym potencjale rozwojowym, posiadających już umiejętności, pasję do działania, zaangażowanie i wizję własnego rozwoju. Kapitał ludzki jest źródłem przewagi konkurencyjnej. I firmy konkurują o najlepszych. Pamiętać jednak trzeba pamiętać, że konkurencja na rynku pracy stale rośnie. Do naszego kraju przyjeżdża coraz więcej zagranicznych studentów, którzy również są w kręgu zainteresowań wielu firm. Z drugiej strony młodzi Polacy mają alternatywę, w Polsce, w Europie czy na świecie. Konkurencja jest na globalnym rynku i Ci najlepsi mają nieograniczone możliwości – podsumowuje konferencje Andrzej Popadiuk z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.Na to zagadnienie próbowali odpowiedzieć pracodawcy z trójmiejskich firm podczas Konferencji Maximising Your Career Advantage organizowanej przez Olivia Business Centre. Wszyscy uczestnicy spotkania, zwłaszcza studenci oraz absolwenci, wysłuchali rad, jak skutecznie planować cele oraz swoją karierę zawodową, aby osiągnąć wymarzony awans.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.