06.07.2017

Dyskusja o roli i znaczeniu współpracy pomiędzy Gdańskiem a państwami skandynawskimi

Rola i znaczenie współpracy Gdańska z państwami skandynawskimi oraz budowa strategicznego partnerstwa na osi Północ-Południe opartego o kooperację Polski i państw Skandynawii – to główne tematy spotkania Klubu Jagiellońskiego, które odbyło się 4 lipca w Olivia Business Centre.

Spotkanie prowadził Bogusław Wieczorek, przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego w Gdańsku. Otworzył je, swoim wystąpieniem, dr Krzysztof Mazur, Prezes Klubu Jagiellońskiego.

Następnie Adam Balcer, autor raportu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego pt.: „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi”, przedstawił podstawowe tezy ww. publikacji, dotyczące strategicznej analizy znaczenia Polski, Pomorza i Gdańska w tym kontekście.

Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – mówił Adam Balcer. – Obranie takiego kursu wynika ze zmian zachodzących w Europie i na świecie: zacieśniania współpracy krajów strefy euro, rosnącego znaczenia Rosji oraz konieczności dokonania przez Polskę „skoku modernizacyjnego”.

Balcer zauważył, że w ostatnim czasie Polska zintensyfikowała współpracę z krajami skandynawskimi, ale w porównaniu do współpracy z państwami Grupy Wyszehradzkiej, relacja ta nadal pozostaje w cieniu. Tymczasem jest wiele powodów, by nie zaniedbywać kierunku skandynawskiego – choćby współpraca w dziedzinie innowacyjności, w sektorze energetycznym czy administracji.

Kolejnym punktem  programu spotkania był panel dyskusyjny, który poprowadził dr Marcin Kędzierski, dyrektor programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Rozmowa toczyła się wokół pytania: Jaką rolę powinien pełnić Gdańsk w otwarciu Polski na Skandynawię, a  także jakie wyzwania czekają w najbliższym czasie Pomorze i Gdańsk we współpracy z krajami skandynawskimi. 

W dyskusji wzięli udział: Andrzej Bojanowski – były wiceprezydent Gdańsk ds. gospodarczych (2009-2017), Maciej Grabski – inwestor Olivia Business Center w Gdańsku, dr Magdalena Markiewicz – prodziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ds. rozwoju i współpracy z biznesem,  Michał Stąporek – zastępca redaktora naczelnego Trójmiasto.pl. Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, środowiska akademickiego i biznesu. Dyskutanci  zwrócili szczególną uwagę na potrzebę bliższych relacji na wielu poziomach z przedstawicielami państw regionu Morza Bałtyckiego. Szczególną uwagę pokładano na potrzebę wymiany wiedzy i doświadczenia w obszarze edukacji i innowacji w biznesie i ruchu turystycznego.

Raport „Na Północ zwrot!” w całości dostępny jest tutaj.

Klub Jagielloński – polskie stowarzyszenie i think tank społeczno-polityczny o profilu konserwatywnym i republikańskim założony w 1989 w Krakowie. Klub stawia sobie za cel podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce i świecie. Organizacja powstała w 1989, tuż po zakończeniu obrad okrągłego stołu, a osobowość prawną uzyskała w roku 1994. Obecnie Klub jest organizacją ogólnopolską prowadząca działalność edukacyjną, ekspercką, publicystyczną oraz realizującą obywatelskie inicjatywy polityczne.

W swojej działalności Klub odwołuje się do dziedzictwa I Rzeczypospolitej i II Rzeczypospolitej, ruchu „Solidarności” oraz myśli i filozofii chrześcijańskiej. Zgodnie z Preambułą Statutu Stowarzyszenia misją Klubu Jagiellońskiego jest działanie dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej oraz pomnażanie dziedzictwa duchowego, intelektualnego i politycznego Polski poprzez troskę o dobro wspólne, sprawiedliwość, odpowiedzialność, przedsiębiorczość oraz szacunek dla tradycji i religii.

Działalność ekspercka w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego prowadzona jest w duchu poszanowania czterech fundamentalnych wartości: wolności, własności, wspólnoty oraz tradycji.

Zapraszam do obejrzenia galerii z wydarzenia:

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.