24.10.2017

Człowiek i wartości w centrum. O tym, jak budować innowacyjne zespoły

W ramach cyklu „Rozmowy Olivii” spotkaliśmy się z Krzysztofem Herdzikiem – liderem, innowatorem, prelegentem konferencji „Let’s talk business 2”. Zapraszamy do lektury wywiadu przeprowadzonego przez Monikę Bogdanowicz z Olivii.

–/–

Monika Bogdanowicz (Komunikacja Olivia Business Centre): Dlaczego tak wiele uwagi należy poświęcać szkoleniom z umiejętności indywidualnego traktowania przez managerów innych członków zespołu? Czemu akurat te kompetencje są tak ważne we współczesnym biznesie, który ma aspiracje do dużych osiągnięć?

Krzysztof Herdzik: Wiek XX to wiek standaryzacji, a odchylenia od standardu traktowano jako błąd statystyczny. Natomiast wiek XXI to wiek indywidualizacji. Chcemy być sobą i chcemy, żeby nas też tak traktowano, w każdym wymiarze życia i interakcji z innymi ludźmi. Firmy rozumieją to podejście doskonale, jeśli chodzi o klientów, lecz jeśli chodzi o pracowników cały czas są wdrażane i stosowane rozwiązania z XX wieku, czyli standardowe procedury oceny pracowników, rozmowy okresowe, etc. W taki sam sposób i według tego samego schematu jest dawana także informacja zwrotna, czy awanse i rekrutacje – te same zasady dla wszystkich. Tak wygląda ta standaryzacja i ma się dobrze w obszarze traktowania pracowników w firmach. Widzą to dzisiaj także studenci. Miałem spotkanie ze studentami i na pytanie, jak postrzegają korporacje dostałem następującą odpowiedź: „Na lewo ten sam człowiek, co na prawo”.

Indywidualizacja pozwala na odczarowanie tych stereotypów.

Monika Bogdanowicz: Wyzwania przed jakimi stoją dzisiaj managerowie to często jest m.in. niskie zaangażowanie pracowników, duża rotacja, wojna o talenty, różnorodność multikulturowa w miejscu pracy, globalne i zdalne zespoły, automatyzacja, robotyka, etc.  Kim trzeba być, pomijając rolę superbohaterów czy filmów akcji, aby sprostać tym trudom? Czy dzisiaj w Polsce rola managera w biznesie to jedna z najtrudniejszych z misji, którą moglibyśmy nazwać „impossible”; niemożliwą do realizacji?

Krzysztof Herdzik: Kiedyś usłyszałem, że jeśli chcesz pomagać ludziom powinieneś zostać liderem. To odpowiedzialne zajęcie. Pracę marzeń na świecie ma tylko 8% ludzi. Definiuje się ją jako pracę, w której można używać swoich mocnych stron, ma się szansę rozwijać i ma poczucie, że praca służy wyższemu celowi. Podstawowym obowiązkiem lidera jest zatem stworzenie takich właśnie warunków: dla pracy marzeń. Prawem czy obowiązkiem pracownika, skorzystać z tego lub nie. 

To odpowiedzialne zajęcie i bardzo wymagające. Dlatego nie każdy takim obowiązkom jest w stanie sprostać. Wyposażenie jednak lidera w narzędzia pomagające w indywidualnym podejściu do pracownika na pewno ułatwia zadanie. Jak się okazuje pracownicy, którzy są traktowani indywidualnie są dużo bardziej zaangażowani w pracę. Efektywniej w takich warunkach zarządzać multikulturowymi i globalnymi zespołami czy zatrzymać pracownika w firmie.

fot. Paweł Banaszak

Monika Bogdanowicz: Teoria „Zarządzania przez wartości”, oparta na pracach prof. Clare’a W. Gravesa, daje możliwość i narzędzia współczesnym organizacjom na szybkie rozpoznanie indywidualnych potrzeb pracowników i idące za tym zmiany w sferze zarządzania, też zespołem. Mam na myśli, na przykład, wybór szkoleń, udzielanie informacji zwrotnej, dobór stylu komunikacji… Czy Pana zdaniem teoria ta ma szansę na implementację i rozwój w polskich firmach różnego typu?

Krzysztof Herdzik: Praca prof. Gravesa była podłożem dla stworzenia koncepcji turkusowych organizacji. W wielu firmach była trudna do wdrożenia, pozostając cały czas w sferze ideologii. Sama jednak koncepcja zarządzania przez wartości opiera się na zasadzie, że dopiero na poziomie wartości znajdujemy motywację w sobie, nie musimy jej szukać na zewnątrz. Kiedy lider rozumie wartości swojego pracownika i zespołu, dociera do najważniejszych obszarów człowieka, do jego indywidualności. Umiejętność zrozumienia tych obszarów pozwala na czystą komunikację, dopasowaną do indywidualnych wartości pracownika, a tym samym na podstawy do tworzenia warunków, w których człowiek uruchamia swój prawdziwy potencjał. Nie ma znaczenia czy jest to firma mała czy duża, czy z branży technologicznej, usługowej czy tradycyjnej. Wreszcie, nie ma znaczenia czy to jest firma polska, lokalna, czy o zasięgu globalnym, bo w każdym z tych aspektów człowiek jest w centrum wraz ze swoimi wartościami.

Monika Bogdanowicz: Przedstawiona przez Pana wizja i podejście do rozwoju pracowników w firmach powinny mieć, moim zdaniem, coraz bardziej powszechne zastosowanie w polskim biznesie, przyczyniając się do realnej zmiany jakości zarządzania.

Krzysztof Herdzik: Zgadzam się, jak najbardziej, z taką opinią. Myślę, że aktywne wdrażanie strategicznych praktyk z zakresu zarządzania przez wartości oraz dobra komunikacja w zespołach stanowią gwarancję optymalnego rozwoju biznesu. Liderzy, którzy to zrozumieją wygrają i odniosą sukces w firmach XXI wieku. 

Monika Bogdanowicz: Dziękuję za rozmowę.

–/– 

Krzysztof Herdzik – partner zarządzający w projekcie You Can Business. Pomaga organizacjom wprowadzać innowacyjne modele biznesowe (disruptive business models), specjalizuje się w przyszłych trendach i nowoczesnym zarządzaniu ludźmi wspierające zmianę technologiczną 4.0. Senior Manager z ponad 16 letnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowych i multikulturowych organizacji. Zakładał i zarządzał centrum BPO w 3mieście, pomagając globalnym klientom w zarządzaniu procesami. Nagrodzony jako najlepszy Manager w Europie Środkowo Wschodniej w branży Outsourcingowej.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.