04.12.2015

Budujmy mosty relacji – IV edycja FORUM INICJOWANIA ROZWOJU za Nami!

Za nami IV Forum Inicjowania Rozwoju „ZRÓWNOWAŻONE RELACJE”. Wydarzenia, podczas którego spotykają się w jednym miejscu przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, jest szansą dla rozmowy i doskonalenia w zakresie budowania dialogu międzysektorowego na Pomorzu.

fundusz_inicjowania-739– Każde spotkanie to szansa. Ważne jest jednak, aby spotykać się bez masek, które zwykle zakładamy. Jeśli spotkają się w grupie ludzie, którym tak samo zależy, wówczas łatwiej coś zbudować. Aby relacje były budujące, potrzebny jest czas, zaufanie, zobowiązanie i partnerstwo” – inspirował do podejmowania aktywnych spotkań gość specjalny Forum – Dariusz Duma, przedsiębiorca i filozof.

Organizatorzy zaproponowali uczestnikom spotkania cztery różne sesje tematyczne: inspiracji, relacji, kreacji i edukacji.

Uczestnicy mieli szansę nawiązać nowe relacje w specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach tematycznych. W ramach każdej z sześciu przestrzeni na gości FORUM czekało sześciu ekspertów, którzy zapraszali do rozmowy na temat nowatorskich rozwiązań, transferu kompetencji, tworzenia sieci powiązań oraz dążenia do wzajemnych korzyści, tak aby zrealizować cele wspólne i indywidualne w ramach partnerstw międzysektorowych.

Odbyły się także warsztaty design thinking, podczas których uczestnicy poznawali metodę poszukiwania innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby zróżnicowanych osób i podmiotów.

Dzięki warsztatom, uczestnicy mieli możliwość zauważyć również, że zrównoważone partnerstwo to więcej niż wspólne dążenie do istotnego dla każdej ze stron celu i efektywne wykorzystywanie kompetencji. To przede wszystkim konstrukcja działań, która sprawia, że każdy partner, dzięki nabywaniu nowych umiejętności i doświadczeń, staje się silniejszy.

W ramach Forum odbyło się sześć praktycznych warsztatów tematycznych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, innowacji społecznych, komunikacji, długoterminowej współpracy z samorządem a także roli mentoringu w budowaniu zrównoważonych relacji. 

Dodatkowo, w przestrzeni konferencyjnej w ramach specjalnych stanowisk wystawienniczych prezentowały się pomorskie podmioty ekonomii społecznej, które przeznaczają zysk z działalności na cele społeczne.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją FORUM objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Tradycyjnie już konferencja organizowana przez Fundację Inicjowania Rozwoju „UP Foundation” oraz przy strategicznym zaangażowaniu i wsparciu Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego oraz Polpharma S.A.  i EDF Polska – Partnerów wydarzenia.

 

 

Biznes z ludzką twarzą nagrodzony – gala II edycji Funduszu Grantowego FIR w Olivia Sky Club

fir 3

Budujmy razem klimat współpracy na Pomorzu! Wieczorem 2 grudnia 2015 w Olivia Sky Club odbyła się Gala – Wieczór Zaangażowanego Biznesu, na której poznaliśmy finalistów II edycji Konkursu Funduszu Inicjowania Rozwoju, którym zostały wręczone granty. Olivia Business Centre była partnerem wydarzenia.

Zwycięskie podmioty będą wprowadzać pozytywną zmianę w społecznościach lokalnych angażując mieszkańców wokół sportu oraz dziedzictwa kulturowego, zmieniając rzeczywistość potrzebującej tego młodzieży, a także budując właściwe postawy Pomorzan w zakresie balansu pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym.

Pięć lat temu, z inicjatywy Fundacji Inicjowania Rozwoju „UP Foundation” oraz Partnera Generalnego – Grupy LOTOS zainicjowano przedsięwzięcie pod nazwą Forum Inicjowania Rozwoju.

Głównym celem inicjatywy jest budowanie współpracy międzysektorowej w województwie pomorskim na rzecz lokalnego rozwoju. Forum ma unikatowy charakter, o którym stanowi przede wszystkim praktyczne ujęcie poruszanych zagadnień.

fir 2Uczestnicy konferencji doświadczają inspiracji rozwojowych, mają możliwość wymiany dobrych praktyk, poznają sprawdzone strategie współpracy i aktywizacji, na przykładach zrealizowanych z sukcesem projektów. Możliwość networkingu uczestników i aktywnego poszukiwania partnerów w sprzyjającej atmosferze to czynnik kluczowy.

 

***

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP „Foundation” to organizacja, która powstała z inicjatywy dynamicznych ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, sektora samorządowego oraz sektora organizacji pozarządowych. Fundacja realizuje swoją misję i cele poprzez aktywną działalność w następujących obszarach: Kultura, Edukacja, Społeczeństwo, Rozwój Gospodarczy.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.