16.02.2021

Biznes współpracuje z największymi trójmiejskimi uczelniami

W ciągu 10 miesięcy Olivia Business Centre wdrożyła cztery projekty współpracy z gdańskimi uczelniami. Ich zróżnicowana forma ma zapewnić wymianę doświadczeń między biznesem i światem nauki.

Budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mieści się w sąsiedztwie Olivia Business Centre, na terenie kampusu uczelni. Otwarty w 2000 roku był najnowocześniejszym obiektem wybudowanym na tym terenie. Po 21 latach zbliża się jednak czas jego modernizacji. Władzom uczelni zależy bowiem na tym, by spełniał wysokie standardy współczesnych budynków użyteczności publicznej.
Co istotne, dwudziestolecie funkcjonowania tej przestrzeni uwidoczniło oczekiwania społeczności akademickiej wobec tzw. części wspólnych. I to właśnie te doświadczenia będą głównym motorem zmian na wydziale.

W ostatnich dniach Olivię odwiedzili dziekan WPiA dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG oraz prodziekani: dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG oraz dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG. W Olivii szukali inspiracji, starając się poznać topowe rozwiązania architektoniczne. Nakreślali  też wyzwania, które uczelnia stawia przed architektami.

Wierzymy, że dzięki współpracy WPiA UG z Olivia Business Centre nasi studenci, pracownicy oraz goście będą mogli doświadczyć licznych zalet nowoczesnych aranżacji wspólnych przestrzeni wydziału, by już po pandemii  mogły one służyć integracji, pracy, relaksowi i spotkaniom mówi prof. dr hab. Marcin Wiszowaty.

Wydział Prawa chce rozwijać współpracę z biznesem, ponieważ większość jego absolwentów znajduje miejsce pracy właśnie tu. Taka kooperacja poszerzy możliwości wydziału i podniesie atrakcyjność kierunku w oczach studentów.mówi Maciej Kotarski z Olivia Business Centre. Olivia jest największym skupieniem biznesu w Trójmieście. Leży najbliżej budynku wydziału, jest z tego budynku bardzo dobrze widoczna. M.in. dlatego dziekani wydziału zaproponowali Olivii współpracę przy rewitalizacji i opracowywaniu koncepcji przestrzeni wspólnych. Mam nadzieję, że w przyszłości w części wydziału, z której jest widok na Olivia Business Centre powstanie strefa biznesu dla studentów prowadzona pod patronatem Olivii – dodaje Maciej Kotarski.

Ponad 100 tys. m2 powierzchni biurowych oraz części wspólnych centrum biznesowego, które zostały zaprojektowane przez związaną z Olivią pracownię Design Anatomy, dają olbrzymią wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu odnowione wnętrza uczelni będą mogły spełniać najwyższe standardy nowoczesnych budynków. – Naszym zdaniem ogólnodostępne części Wydziału posiadają niezwykły, a przy tym niewykorzystany potencjał. – mówi Justyna Biłat, architekt z Design Anatomy. Chcemy wykreować strefy o bardzo różnym przeznaczeniu, w których będzie można wyciszyć się, spotkać w grupie studentów, porozmawiać ze współpracownikami, zjeść lunch, zrelaksować się przy kawie, zorganizować burzę mózgów czy dyskusję po konferencji. Zespół naszych architektów stawia na pierwszym miejscu człowieka i jego potrzeby, a główną ideą naszych projektów jest ogólny wellbeing odbiorców. Przestrzeń wydziału jest bogata w naturalną zieleń, a rośliny pozytywnie wpływają na mikroklimat wnętrza, zwiększają komfort użytkowania, przyczyniają się do redukcji stresu i zwiększenia satysfakcji z pracy, również tej naukowej. – podkreśla Justyna Biłat.

Współpracę na polu wymiany wiedzy, praktyki, jak i rozwoju kompetencji zakłada także list intencyjny podpisany z Wydziałem Filologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zakłada wspólne konsultacje programów studiów, a także udział przedstawicieli Olivii w Radach Programowych Instytutów Wydziału filologii, aby program kształcenia w jak największym stopniu dopasować do oczekiwań nowoczesnego rynku pracy. Co więcej, pracownicy Olivii będą również mieć możliwość prowadzenia zajęć i warsztatów dla studentów Filologii, a studenci będą mogli odbywać praktyki wśród firm rezydujących na terenie centrum biznesowego. Współpraca obejmie także rekrutację studentów do pracy na terenie największego centrum biznesowego w kraju. Studenci będą również mieć wgląd w specyfikę działalności Olivii w związku z prowadzonymi przez nich badaniami naukowymi w ramach prac dyplomowych wszystkich poziomów edukacji.

Współpraca biznesu i akademii musi rozpoczynać się na jak najwcześniejszym etapie. Włączanie studentów i pracowników naukowych w procesy globalnych korporacji jest możliwe właśnie dzięki takiej współpracy, jak z Uniwersytetem Gdańskim. mówi mec. Bogusław Wieczorek, pełnomocnik Zarządu Olivii ds. public relations, a jednocześnie członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tak osoby zgłębiające literę prawa, jak i pracujące nad badaniem i poznawaniem odmiennych kultur i języków, będą mogły wkrótce wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Mam nadzieję, że w dłuższym horyzoncie czasowym będzie to także oznaczało nawiązanie nowych relacji gospodarczych z zagranicą oraz możliwość wykorzystania najlepszych, międzynarodowych wzorców w polskim biznesie. – dodaje Bogusław Wieczorek.

Od blisko dwóch lat działa również Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego, którego celem jest rozwój aktywności fizycznej młodych ludzi, a które zostało powołane przez Uniwersytet oraz Olivia Business Centre. Szczególnie w dobie pandemii eksperci zwracają uwagę, że wszelkie formy aktywności ruchowej mają niebagatelny wpływ na poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej. Warto zatem podejmować działania, które promują zdrowy styl życia.

Uniwersytet Gdański to nie jedyna uczelnia, z którą Olivia Business Centre łączą bliskie relacje. Wiosną 2020 roku Olivia sfinansowała moduł diagnostyczny MediMod, wybudowany przez firmę Vivia Next, który następnie przekazała na rzecz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W obiekcie powstało pierwsze w Polsce centrum diagnostyczne Covid19 dla osób niezmotoryzowanych; walk-through. MediMod jest samowystarczalną, mobilną jednostką badawczą. Jego konstrukcja pozwala na zapewnienie w jego wnętrzu kilku stref oraz śluzy do pobierania materiału, ograniczających do niezbędnego minimum kontakt pobierającego wymaz z badanym, zapewniając bezpieczeństwo personelowi medycznemu, jak i pacjentowi.

Olivia jest także członkiem Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej. To niezwykła na skalę kraju platforma konsultacji oraz wyrażania opinii i stanowisk pomiędzy środowiskiem naukowym a gospodarczym, we wszystkich sprawach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu. Konwent tworzą zaproszeni przez Rektora PG przedstawiciele przodujących przedsiębiorstw reprezentujących różne dziedziny gospodarki, organizacji gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu. Podkreślenia przy tym wymaga, że Politechnika Gdańska została najwyżej sklasyfikowana wśród polskich uczelni technicznych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który to konkurs zapewnił dodatkowe środki w wysokości ok. 200 mln zł. Zostaną one przeznaczone na dalszy, dynamiczny rozwój uczelni, w tym na działania w ramach nowo utworzonych Centrów Badawczych.

Tak zróżnicowane pola współpracy pomiędzy Olivią Business Centre a najważniejszymi trójmiejskimi uczelniami, będącymi krajowymi liderami w swoich dziedzinach, pozwalają wykreować możliwości dla studentów, pracowników naukowych oraz przedsiębiorców, które nie byłyby możliwe w innych sytuacjach. Każda forma współpracy otwiera bowiem nowe ścieżki rozwoju dla każdej z zaangażowanych stron.

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.