03.02.2016

„Wypracuj Przyszłość” – nowy projekt zawodowych staży całorocznych

„Wypracuj Przyszłość” to nazwa nowego projektu staży całorocznych realizowanego przez Referat Przedsiębiorczości i Turystyki gdańskiego magistratu. Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia doświadczenia zawodowego, ułatwiającego im znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na lokalnym rynku pracy, a także wsparcie firm poszukujących stażystów, a często również nowych pracowników. Partnerami projektu są Pracodawcy PomorzaOlivia Business Centre.

Projekt „Wypracuj Przyszłość” skierowany jest do studentów i absolwentów studiów wyższych oraz pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów. Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie projektu.

Do projektu, który startuje w listopadzie 2015 roku, będzie można zgłosić się w każdym momencie jego trwania. Fundatorzy stażu będą mogli złożyć ofertę stażu nie później niż do 15 maja 2016r., a kandydaci na staż swoje aplikacje najpóźniej do 30 maja 2016r. Czas trwania stażu oraz formę zatrudnienia, indywidualnie określi fundator w porozumieniu ze stażystą. Staż powinien trwać co najmniej 1 miesiąc.

Inspiracją przy tworzeniu założeń projektu „Wypracuj Przyszłość” było doświadczenie zdobyte podczas 13 lat realizacji projektu „Wakacyjny Staż”. Projekt ten od wielu lat przynosi duże korzyści gdańskiemu rynkowi pracy – dotychczas odbyło się w jego ramach 3226 staży. Przekrój branż, z których oferowane są miejsca stażowe jest bardzo szeroki, a firmy zgłaszające się do projektu to przedsiębiorstwa z rynku lokalnego, ogólnokrajowego, a także międzynarodowe korporacje.

W ubiegłorocznej edycji „Wakacyjnego Stażu”, aż 24% laureatów projektu znalazło zatrudnienie w firmie, w której odbywało staż, a 40% laureatom zaproponowano możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.