10.07.2023

Rodzinny piknik w Olivii

Dnia 3 czerwca 2023 roku, w ramach obchodów Dnia Dziecka oraz święta dzielnicy „VIVA Oliwa”, na terenie centrum biznesowego Olivia Centre w Gdańsku, odbył się EkoPiknik. 

 

EkoPiknik był skierowany do różnorodnej grupy odbiorców, w której skład weszli rezydenci Olivia Centre, pracownicy firm mających siedziby w tym centrum biznesowym oraz ich rodziny. Wydarzenie przyciągnęło także uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku Oliwie, jak również mieszkańców i gości odwiedzających Oliwę.

 

Głównym celem realizacji wydarzenia była promocja zasad zrównoważonego rozwoju, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. W ramach EkoPikniku upowszechniano wiedzę z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na rolę nowych technologii w służbie środowisku. Znaczący wkład w tę część programu miała Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Dążąc do realizacji celu szczegółowego dotyczącego kształtowania zachowań prośrodowiskowych, organizatorzy skupili się na bezpośrednich działaniach, które społeczne zachowania bezpośrednio wpływające na środowisko. Szczególnie zwrócono uwagę na dzieci i młodzież, wśród których kształtowano te postawy, wykorzystując różnorodne formy aktywności ekologicznej.

 

 

Wydarzenie służyło również aktywizacji społecznej oraz budowaniu poczucia wspólnoty wśród mieszkańców Gdańska, pracowników Olivia Centre oraz uczestników pikniku. Zorganizowane działania miały na celu podkreślenie wspólnoty celów, jakim jest dbanie o przestrzeń, w której żyjemy, pracujemy i rozwijamy się.

 

 

Podsumowując, EkoPiknik był wydarzeniem, które pozwoliło na skuteczne połączenie edukacji ekologicznej z integracją społeczną. Zdobyte doświadczenia oraz pozytywne reakcje uczestników stanowią zachętę do dalszych działań w tym kierunku.

 

Dzięki publikacjom na stronie www Olivii Centre oraz publikacjom partnerów informacja o wydarzeniu dotarła po ponad 80 tysięcy unikatowych użytkowników. Zadanie pod nazwą: Rodzinny EkoPiknik zostało zrealizowane dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 41 193,40 PLN, kwota dofinansowana: 36 213,12 PLN.

 

Ponadto, współorganizatorami pikniku byli: Olivia Centre, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Oliwski Ratusz Kultury oraz Fundacja Wspólnota Gdańska.

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.