>

Co dzieje się w Olivia Business Centre?

Zawiadomienie o otwarciu postępowania likwidacyjnego Fundacji „Nasze Serca”

Likwidatorzy Fundacji „Nasze Serca” w likwidacji z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem 322607, ogłaszają, że na podstawie Uchwały Rady Fundacji z dnia 06 listopada 2018 r. (na podjęcie której zgodę wyraził Fundator), otwarta została likwidacja Fundacji „Nasze Serca”. Likwidatorami Fundacji „Nasze Serca” pozostają: Małgorzata Ziemkowska, Bogusław Wieczorek i Jake Jephcott. W związku z powyższym Likwidatorzy wzywają ewentualnych wierzycieli Fundacji „Nasze Serca” do pisemnego zgłaszania swoich wierzytelności wobec Fundacji na adres: Fundacja „Nasze Serca” w likwidacji, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk w terminie do 15 grudnia 2018 r. Postępowanie likwidacyjne będzie trwać aż do momentu wykreślenia Fundacji „Nasze Serca” z KRS.