>

Co dzieje się w Olivia Business Centre?

Uchwała Zarządu Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji serii A, wyemitowanych przez spółkę “J-Home” – Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Gdańsku