Ładowanie Wydarzenia

« kalendarz

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie | Agencji Rozwoju Pomorza

10:00 - 11:30

2019
17.01
  • To wydarzenie minęło.

Spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje, Gdańsk 17 stycznia br.

W imieniu Agencji Rozwoju Pomorza zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 – 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Spotkanie odbędzie się dn. 17 stycznia  br. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12).

Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na prace badawczo – rozwojowe i infrastrukturę B+R firm. To pierwszy nabór, w który firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe zarówno na badania jak i na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Wnioski można składać w Agencji Rozwoju Pomorza już od 15  lutego.

Jakie projekty mogą otrzymać dotacje? Firmy i jednostki naukowe mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje będzie można wykorzystać na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z  wprowadzeniem na  rynek produktu lub usługi. Wsparcie przeznaczone będzie także na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy” z przedsiębiorstwami. Konkurs stwarza również możliwość sfinansowania działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R, m.in. budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakupu wyposażenia, (aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych), technologii i innej niezbędnej infrastruktury przy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Na spotkaniu eksperci przybliżą zasady aplikowania w konkursie,  w tym m.in.: typy beneficjentów, preferowane projekty, poziom dofinansowania, kwalifikowalność  wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny projektów, zasady wyboru projektów do otrzymania dofinansowania i podpisywania umów.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Anna.Bochynska@arp.gda.pl lub Barbara.Merchel-Czech@arp.gda.pl.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania można zleźć TUTAJ.

Spotkanie jest bezpłatne.

Szczegóły

Data:
Styczeń 17
Czas:
10:00 - 11:30
Strona internetowa:
https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=5098&wiecej_news=1

Organizator

Agencja Rozwoju Pomorza
Telefon:
58 32 33 100
Email:
sekretariat@arp.gda.pl
Strona internetowa:
www.arp.gda.pl

Miejsce

Agencja Rozwoju Pomorza
Al. Grunwaldzka 472 D
Gdańsk, 80-309
+ Google Map