Co dzieje się w Olivia Business Centre?

Raport Polskie Startupy 2017

Trójmiasto walczy o pozycję w trzecim Raporcie Polskie Startupy 2017. To badanie którego efektem jest analiza pokazująca polski rynek startupów pod względem ilościowym i jakościowym. Obejmuje on liczbę startupów w regionach, modele biznesowe, finansowanie i  branże. Liczba wypełnionych ankiet przekłada się na pozycję danego regionu w swoistym rankingu polskich hubów innowacji.

Raport zostanie opublikowany przez fundację Startup Poland oraz posłuży badaniom naukowym. Publikacje wyników nie będą zawierały nazw startupów ani przyporządkowywały odpowiedzi konkretnym podmiotom lub osobom. 

Ankieta przeznaczona jest dla osób będących (współ)założycielem (founderem), wspólnikiem lub CEO startupu (dyrektorem zarządzającym). 
 
Zachęcamy do wypełnienia ankiety.