Co dzieje się w Olivia Business Centre?

W Olivii o rzeczach najważniejszych dla metropolii. Debaty metropolitalne rozpoczęte!

Dziś, tj. 22 stycznia, w Olivia Business Centre odbyła się pierwsza debata o naszej metropolii. W spotkaniu udział wzięli: Paweł Chorąży - wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Kazimierz Kleina - senator (PO); Marcin Horała - poseł na Sejm (PiS); Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska; Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni; Jacek Karnowski - prezydent Sopotu; Zbigniew Canowiecki - prezydent Pracodawców Pomorza oraz Patryk Demski - burmistrz Pelplina.

Debatę otworzyli: Maciej Grabski, prezes Olivia Business Centre oraz Mariusz Szmidka, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego.

Zobacz pełen zapis debaty

W Olivii nie od dziś staramy się mówić o rzeczach ważnych: dla naszego miasta, aglomeracji, regionu. Chcemy być miejscem rzetelnych, otwartych dyskusji na tematy ważkie, takie, z których wnioski można przełożyć na realne działania służące nam wszystkim, mieszkańcom Pomorza. Tym razem wraz z „Dziennikiem Bałtyckim”; organizatorem „Metropolitalnych debat w Olivii” i partnerem merytorycznym przedsięwzięcia, stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot postanowiliśmy zainicjować dyskusje o tym, jak budować silną metropolię. Do Olivia Sky Club przez cale półrocze zapraszać będziemy przedstawicieli samorządów, uczelni, instytucji kultury, sztuki, przedsiębiorców i polityków, poruszając kwestie najistotniejsze dla mieszkańców naszej aglomeracji.

Paneliści pierwszego spotkania mówili m.in. o tym, jak tworzyć obszar metropolitalny na Pomorzu i co można zdziałać dzięki współpracy. Zastanawiali się, czy rozwój metropolii w Polsce wymaga specjalnych aktów prawnych, czy powstanie metropolii rozwiąże nasze codzienne problemy i zadania powinna wypełniać przyszła metropolia. Co dzięki niej mogą zyskać mieszkańcy? Jakie są szanse i zagrożenia płynące z metropolii?

Debata zakończyła się podpisaniem przez uczestników spotkania oraz przedstawicieli gmin i powiatów województwa pomorskiego „Deklaracji na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim”.

Wejdź na stronę serwisu dedykowanego Metropolitalnym Debatom w Olivii